Διαδικασία Εγγραφής

Για την εγγραφή στην Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία είναι απαραίτητα τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση προς την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία
 2. Αντίγραφο πτυχίου σπουδών ή Βεβαίωση σπουδών (για τους φοιτητές επιστήμης της Διατροφής)
 3. Αντίγραφο καταβολής του ποσού εγγραφής στο λογαριασμό της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας το οποίο έχει οριστεί στα 20 ευρώ άπαξ. (μπορείτε να βρείτε τον αριθμό λογαριασμού της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας εδώ)

Τα παραπάνω δικαιολογητικά θα πρέπει να αποσταλούν ταχυδρομικά στη διεύθυνση της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας ή με Fax στο 210 2582465. Στη συνέχεια η Γ.Σ. της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις, θα εγκρίνει την εγγραφή ως Τακτικό ή Πρόσεδρο Μέλος ή Φοιτητής.

Παροχές

 • Προβολή των στοιχείων επικοινωνίας σας στην επίσημη ιστοσελίδα σελίδα της ΕΛ.Δ.Ε.
 • Παρουσίαση των δραστηριοτήτων σας μέσω του site της ΕΛ.Δ.Ε. και των σχετικών σελίδων της ΕΛ.Δ.Ε στα social media
 • Εκπτώσεις στα συνέδρια και τα σεμινάρια της ΕΛ.Δ.Ε., αλλά και σε εκείνα που διοργανώνονται υπό την Αιγίδα της.
 • Λήψη του μηνιαίου ενημερωτικού newsletter της ΕΛ.Δ.Ε.
 • Τακτική ενημέρωση μέσω email για όλες της επίκαιρες επιστημονικές δημοσιεύσεις στον τομέα της διατροφής και διαιτολογίας.
 • Πρόσβαση σε ανακοινώσεις για όλες τις νέες θέσεις εργασία πριν από τη δημοσιοποίησή τους.
 • Ειδικές συμμετοχές σε ενημερωτικές εκδηλώσεις για το κοινό που πραγματοποιεί η ΕΛ.Δ.Ε.
 • Συμμετοχή σε διατροφολογικές έρευνες σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς.