Ακολουθούν ενδεικτικά αποκόμματα δημοσιεύσεων σχετικά με τις δράσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.