Επίδραση-των-φυτικών-ινών-στα-βακτήρια-του-εντέρου-και-απώλεια-βάρους.

των φυτικών ινών στα βακτήρια του εντέρου και απώλεια βάρους.