Περίπατος στη διαδραστική εκδήλωση ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ

στη διαδραστική εκδήλωση ΚΑΛΕΣ ΘΑΛΑΣΣΕΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ