Πρόσκληση Συμμετοχής για τα μέλη της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας