Ακολουθούν ενδεικτικά αποκόμματα δημοσιεύσεων σχετικά με τις δράσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

FORMA

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΠΑΙΔΙΝ.ΓΟΝΕΙΣΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΛΔΕ