Ο-κορωνοϊός-επιτίθεται-στον-λιπώδη-ιστό

κορωνοϊός επιτίθεται στον λιπώδη ιστό