Εκπαιδευόμενοι ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES – ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ