Απονομή Πιστοποιητικών ΕΚΠΑ για το Πρόγραμμα «Στρατηγικές Πρόληψης της Παιδικής Παχυσαρκίας»