Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή


Μονοετές Πρόγραμμα επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή:
“Master Nutritionist in Pediatric Nutrition”

epimorfosi Master Nutritionist in Pediatric Nutrition 4

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) μέσω του εκπαιδευτικού της κλάδου “ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES” προσφέρει σε επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα επιμόρφωσης “Master Nutritionist” (Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: ΕΞ1251/ 17-03-2020) στην παιδιατρική διατροφή. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” (M.N.P.N.) μπορεί να οδηγήσει στην ειδίκευση του παιδοδιατροφολόγου (Παιδιατρικός Διατροφολόγος – Pediatric Nutritionist)

Παιδιατρική Διατροφή

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιατροί (παιδίατροι, ενδοκρινολόγοι κλπ.), γυμναστές, διατροφολόγοι, ψυχολόγοι και άλλοι σχετικοί επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες τις αρχές που διέπουν την επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής και τους τρόπους ορθής εφαρμογής της στην παρέμβαση σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, οικογένειες και ομάδες πληθυσμού. Στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής). Για την περίπτωση των φοιτητών, απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται εναλλακτικά η απόκτηση τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Διατροφή: “Professional in Pediatric Nutrition”.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: Θεωρητική κατάρτιση, Εργαστήρια Πρακτική άσκηση, Εποπτεία. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι: Βρεφική διατροφή, Βασικές αρχές παιδικής διατροφής, Παιδική παχυσαρκία, Παιδική διατροφή και ψυχική υγεία, Διατροφή για παιδιά αθλητές και Δομή και οργάνωση παιδοδιατροφολογικής μονάδας.
Το πρόγραμμα διαρκεί ένα (1) έτος. Οι ειδικευόμενοι μπορούν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση μέρους του προγράμματος (π.χ. πρακτική άσκηση) λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Επίσης, για λόγους ανωτέρας βίας η ολοκλήρωση του προγράμματος ειδίκευσης “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” δύναται να παραταθεί.
Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition" (M.N.P.N.). Επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος, την παράδοση όλων των γραπτών εργασιών, την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και της θετικής αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Επιτροπής. Η εκπαίδευση “M.N.P.N.” βρίσκεται σε άμεση διασύνδεση με το ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και πιο συγκεκριμένα με το διαδικτυακό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας». Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη στην επιστημονική κοινότητα των Παιδιατρικών Διατροφολόγων της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.
ELDE STUDIES PEDIATRIC NUTRITION 1 1
didaktra Pediatric Nutritionist MNPN
*Η εξειδίκευση “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” αποτελεί ένα απόλυτα επιμορφωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην παιδιατρική διατροφή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταπτυχιακός ακαδημαϊκός τίτλος, αλλά ως μία επαγγελματική ειδίκευση που ενισχύει σημαντικά τις γνώσεις και το βιογραφικό σας σημείωμα.
**Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκπαιδευόμενος έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο Πρόγραμμα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (30/09/20), δικαιούται και την ταυτόχρονη απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) για το εκπαιδευτικό αντικείμενο «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας» που συνοδεύεται από Europass συμπλήρωμα πιστοποιητικού, στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος καθώς και οι βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 4 μονάδες ECVET.
*** Στην περίπτωση του E-Learning, η πρακτική Άσκηση, οι ώρες εποπτείας και η εργαστηριακή εκπαίδευση πραγματοποιούνται μέσω ζωντανών (live) διαδικτυακών μαθημάτων και on line συνεδριών σε προκαθορισμένο χρόνο.
pdf iconΠατήστε για να δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

Odigos spoudwn Pediatric Nutritionist MNPN

  ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: "Παιδιατρική Διατροφή"

  Επιλογή προγράμματος:

  Ονοματεπώνυμο*

  Επαγγελματική ιδιότητα*

  Είστε Απόφοιτος:
  ΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟ


  Ημερομηνία Γέννησης*

  Τηλέφωνο*

  Email*


  Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “Παιδιατρική Διατροφή”;
  Newsletterelde.grlogodiatrofis.grFacebookInstagramΦίλοςΆλλο

  Σχόλια  300

  Συνολικές Ώρες

  1

  Έτος

  200

  Ώρες Θεωρίας

  50

  Πρακτική Άσκηση

  20

  Ώρες Εποπτείας

  30

  Εργαστήρια

  ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES: “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” (M.N.P.N.)

  epimorfosi Master Nutritionist in Pediatric Nutrition 3

  Μονοετές Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή

  Master Nutritionist in Pediatric Nutrition*

  Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) μέσω του εκπαιδευτικού της κλάδου “ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES” προσφέρει σε επαγγελματίες υγείας τη δυνατότητα επιμόρφωσης “Master Nutritionist” (Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: ΕΞ1251/ 17-03-2020) στην παιδιατρική διατροφή.

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” (M.N.P.N.) μπορεί να οδηγήσει στην εξειδίκευση παιδοδιατροφολόγου (Παιδιατρικός Διατροφολόγος – Pediatric Nutritionist) (βλ. αναλυτικές πληροφορίες).

  Ορισμός

  Παιδοδιατροφολόγος (Παιδιατρικός Διατροφολόγος– Pediatric Nutritionist) είναι ο ειδικός διατροφολόγος, ο οποίος ασχολείται με τη διατροφή των παιδιών, συμβάλλοντας στην προστασία και την προαγωγή της υγείας τους.

  O Παιδιατρικός Διατροφολόγος συμβουλεύει γονείς και παιδιά, αναπτύσσει σχέδια γευμάτων και αξιολογεί την αποτελεσματικότητα των διαιτών που στοχεύουν στο να βοηθήσουν τα παιδιά να διατηρήσουν ένα υγιές σωματικό βάρος και έναν ισορροπημένο τρόπο ζωής.

  Προοπτικές καριέρας

  Η επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής αποτελεί μία σημαντική πρόκληση με ιδιαίτερη επιστημονική καταξίωση.

  Η επιμόρφωση στην παιδιατρική διατροφή παρουσιάζει σπουδαίο μέλλον και προοπτικές, εστιάζοντας μεταξύ άλλων στο μείζον εθνικό μας πρόβλημα, αυτό της παιδικής παχυσαρκίας και όταν μάλιστα είναι γνωστό ότι περισσότερα από 3 στα 10 παιδιά στην Ελλάδα είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα!

  Όπως είναι φανερό, η επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής στην Ελλάδα χαρακτηρίζεται από άριστες επαγγελματικές προοπτικές, στην οποία επί του παρόντος παρουσιάζεται σχεδόν μηδενικός ανταγωνισμός και φυσικά αναμένεται να εμφανιστεί τεράστια ζήτηση για εξειδικευμένους επαγγελματίες τα επόμενα χρόνια.

  Για περισσότερες πληροφορίες ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ

  Το πρόγραμμα

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” περιλαμβάνει την παρουσίαση των βασικών αρχών που διέπουν την επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των ειδικών θεμάτων που σχετίζονται με αυτή: ενεργειακές και θρεπτικές απαιτήσεις (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία), αναγνώριση της παιδικής παχυσαρκίας, διερεύνηση αιτιολογίας και συνεπειών προβλημάτων θρέψης και ψυχικής υγείας, η έκταση των εν λόγω προβλημάτων στην ελληνική επικράτεια κλπ.

  Η κατανόηση των προστατευτικών και επιβαρυντικών παραγόντων στην παιδική διατροφή, συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνικών τροποποίησης των διατροφικών επιλογών, της φυσικής δραστηριότητας, αλλά και των στόχων εκπαίδευσης του οικογενειακού περιβάλλοντος.

  Σκοπός

  Σκοπός της εκπαίδευσης “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” είναι η παροχή γνώσεων αναφορικά με τη σημασία της παιδιατρικής διατροφής και η κατανόηση των βιολογικών μηχανισμών, με απώτερο σκοπό την αποτελεσματική διατροφική υποστήριξη των παιδιών και την προαγωγή της δημόσιας υγείας.

  epimorfosi Master Nutritionist in Pediatric Nutrition 6

  Απευθύνεται

  Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ιατροί (παιδίατροι, ενδοκρινολόγοι κλπ.), γυμναστές, διατροφολόγοι, ψυχολόγοι και άλλοι σχετικοί επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες τις αρχές που διέπουν την επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής και τους τρόπους ορθής εφαρμογής της στην παρέμβαση σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, οικογένειες και ομάδες πληθυσμού. Στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής). Για την περίπτωση των φοιτητών, απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται εναλλακτικά η απόκτηση τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Διατροφή: “Professional in Pediatric Nutrition”.

  Περιεχόμενο

  Το πρόγραμμα επιμόρφωσης “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: Θεωρητική κατάρτιση, Εργαστήρια Πρακτική άσκηση, Εποπτεία.

  Αναλυτικά, το επιστημονικό περιεχόμενό του εστιάζεται στις παρακάτω γενικές ενότητες:

  1. Βρεφική διατροφή
  2. Βασικές αρχές παιδικής διατροφής
  3. Παιδική παχυσαρκία
  4. Παιδική διατροφή και ψυχική υγεία
  5. Διατροφή για παιδιά αθλητές
  6. Ειδικά θέματα διατροφής και υγείας στην παιδική ηλικία
  7. Διατροφική υποστήριξη σε παιδιά με χρόνιες παθήσεις
  8. Διαταραχές λήψης τροφής
  9. Κοινωνικοοικονομικές αλληλεπιδράσεις παιδικής διατροφής και υγείας
  10. Δομή και οργάνωση παιδοδιατροφολογικής μονάδας

  Δείτε τον αναλυτικό ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ!

  Διάρκεια

  Το πρόγραμμα διαρκεί ένα (1) έτος.

  Οι ειδικευόμενοι μπορούν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση μέρους του προγράμματος (π.χ. πρακτική άσκηση) λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων.

  Ολοκλήρωση

  Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition”.

  Επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος, την παράδοση όλων των γραπτών εργασιών, την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και της θετικής αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Επιτροπής.

  Η εκπαίδευση “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” βρίσκεται σε άμεση διασύνδεση με το ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και πιο συγκεκριμένα με το διαδικτυακό του εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας».

  Για εγγραφές μέχρι 30/09 απονέμεται επιπλέον πιστοποιητικό επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ για το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό αντικείμενο, το οποίο συνοδεύεται από Europass συμπλήρωμα πιστοποιητικού όπου αναγράφονται οι τίτλοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος καθώς και οι βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 4 μονάδες ECVET.

  Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη στην επιστημονική κοινότητα των Παιδιατρικών Διατροφολόγων της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

  Σημείωση:

  Σύμφωνα με τον κώδικα δεοντολογίας της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, οι ειδικευόμενοι* μετά το πέρας της σχετικής εκπαίδευσης τους και την απόκτηση του σχετικού πιστοποιητικού από την Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία, μπορούν να χρησιμοποιούν καταχρηστικά τον τίτλο του παιδοδιατροφολόγου* (Παιδιατρικός Διατροφολόγος – Pediatric Nutritionist), εφόσον στην Ελλάδα μέχρι σήμερα δεν υπάρχει θεσμοθετημένη διαδικασία απονομής ειδικοτήτων στους διαιτόλογους – διατροφολόγους

  *Ο τίτλος του παιδοδιατροφολογου θα μπορεί να χρησιμοποιείται μόνο από πτυχιούχους διαιτολόγους!

  Η εγγραφή τους σε Επιστημονική Εταιρεία Διατροφής/Διαιτολογίας, τους καλύπτει επιστημονικά και επαγγελματικά, μέχρι να καθοριστούν τα κρατικά ή ευρωπαϊκά κριτήρια για τη χορήγηση άδειας άσκησης επαγγέλματος παιδοδιατροφολόγου.

  Δυνατότητες παρακολούθησης

  Η επιμόρφωση “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” προσφέρεται σε «δια ζώσης» εκπαίδευση και σε “e-Learning”, όμως , οι θέσεις είναι περιορισμένες!

  epimorfosi Master Nutritionist in Pediatric Nutrition 2

  ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  Με την ολοκλήρωση του εκπαιδευτικού προγράμματος επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” οι εκπαιδευόμενοι μεταξύ άλλων, αναμένεται να:

  • έχουν κατανοήσει τις βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της παιδικής διατροφής
  • γνωρίζουν την έννοια των διατροφικών και θρεπτικών απαιτήσεων των παιδιών και πώς αυτές καλύπτονται μέσω της πρόσληψης τροφής
  • αξιολογούν τις μεθόδους εκτίμησης των διατροφικών συνηθειών και της φυσικής δραστηριότητας κατά την παιδική ηλικία
  • αναγνωρίζουν την παιδική παχυσαρκία αλλά και τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες που επιφέρει
  • αντιλαμβάνονται την έκταση του φαινομένου στην ελληνική επικράτεια και την επίδραση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου στην ανάπτυξη της παιδικής παχυσαρκίας
  • έχουν κατανοήσει τους προστατευτικούς και επιβαρυντικούς παραγόντων στην παιδική παχυσαρκία
  • εφαρμόζουν κατάλληλες πρακτικές με σκοπό την τροποποίηση των διατροφικών συνηθειών και των συνηθειών φυσικής δραστηριότητας στην παιδική ηλικία
  • εφαρμόζουν πρακτικές παρέμβασης για την εκπαίδευση του οικογενειακού περιβάλλοντος
  • επιλέγουν την κατάλληλη διατροφική αγωγή για τη διαχείριση/αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας

  Γιατί να επιλέξω ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

  Η παροχή εκπαίδευσης από «ειδικούς σε ειδικούς» αποτελεί τα σημαντικότερο εκπαιδευτικό πλεονέκτημα της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

  Επιπλέον πλεονεκτήματα προσφέρονται τόσο κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης, όσο και μετά από το πέρας αυτής. Αναλυτικά:

  Πλεονεκτήματα κατά την εκπαίδευση:

  • Υψηλό επιστημονικό κύρος
  • Υψηλές προδιαγραφές εκπαιδευτών
  • Πλήρης οδηγός σπουδών και επαγγελματικών ευκαιριών
  • Εκτενής βιβλιογραφία (πολυάριθμα papers, βιβλία και αναλυτικά εγχειρίδια) που φέρει τη συγγραφική επιμέλεια εκπαιδευτών του ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES (βλ. gallery)
  • Ευρύχωρες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 280 τ.μ. που καλύπτουν ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις (βλ. gallery)
  • Πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά (βλ. gallery)
  • Εποπτεία και ανάλυση περιστατικών από εξειδικευμένους διατροφολόγους
  • Άρτιος εργαστηριακός εξοπλισμός με διαγνωστικές συσκευές τελευταίας τεχνολογίας
  • Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις (βλ. gallery)
  • Πρακτική συμμετοχή σε επιστημονικές δράσεις στην κοινότητα
  • Συνεργασία με το ΕΚΠΑ και με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο
  • Συμμετοχή σε συνέδρια επιστημονικής ευθύνης της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (βλ. gallery)
  • Άνετο parking για τα αυτοκίνητα των εκπαιδευόμενων και κοντινή απόσταση από το Μετρό (200 m)
  • Μοντέρνος αύλειος χώρος, ιδανικός για τις δημιουργικές ώρες των διαλλειμάτων.

  Πλεονεκτήματα μετά την εκπαίδευση:

  • Αυτόματη εγγραφή στην επιστημονική κοινότητα Παιδοδιατροφολόγων της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
  • Δωρεάν παροχή 24σέλιδων εργαλείων παιδικής διατροφής (μυστικά διατροφής για παιδιά) και Ημερολογίων Καταγραφής Γευμάτων για ιδιωτική χρήση (βλ. gallery)
  • Δωρεάν παροχή ενημερωτικού υλικού της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας (Εγχειρίδιο διαβήτη, Καταρρίπτοντας 10 κοινούς διατροφικούς μύθους κλπ.) (βλ. gallery)
  • Δυνατότητα λειτουργίας πλήρους εξοπλισμένης πολυδύναμης επιστημονικής μονάδας στις εγκαταστάσεις της ΕΛ.Δ.Ε. για ιδιωτική επαγγελματική δραστηριότητα
  • Παροχή δυνατοτήτων αρθρογραφίας και δημοσιεύσεων σε έντυπα (εφημερίδες και περιοδικά) υψηλής πανελλαδικής κυκλοφορίας.

  Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

  grigorakis elde studies 2a

  Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης

  Διδάκτωρ του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο την παιδική διατροφή και παχυσαρκία.

  Επιστημονικός υπεύθυνος του Εκπαιδευτικού Προγράμματος “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” είναι ο κ. Γρηγοράκης Δημήτρης, PhD, διδάκτωρ του Τμήματος Διαιτολογίας-Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου, με αντικείμενο την παιδική διατροφή και παχυσαρκία, με αποδεδειγμένη διδακτική, ερευνητική και συγγραφική εμπειρία. Ο Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης ταυτόχρονα, είναι πιστοποιημένος Εκπαιδευτής ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ, όπως επίσης Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΔΔ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου και της Α’ Νευρολογικής Κλινικής, Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο.

  Η Εκπαιδευτική επιτροπή

  Η ομάδα της εκπαιδευτικής επιτροπής έχει επιμεληθεί τις θεματικές ενότητες του εκπαιδευτικού προγράμματος και φέρει την ευθύνη για το εκπαιδευτικό υλικό ή οποιοδήποτε άλλο εργαλείο χρησιμοποιείται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Είναι υπεύθυνη για την επικοινωνία με τους Εκπαιδευόμενους, κατευθύνοντάς τους στη μελέτη της διδακτέας ύλης, απαντώντας σε απορίες σχετικά με την εκπαιδευτική διαδικασία και το εκπαιδευτικό υλικό και προτείνοντας επιπρόσθετη βιβλιογραφία, εφόσον ζητηθεί. Επίσης, μεριμνά για την καταλληλόλητα του εκπαιδευτικού υλικού και την επιστημονική ακρίβεια της διδακτέας ύλης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος, καθώς και για τη συνεχή ανανέωση και βελτίωση αυτών βάσει των εκπαιδευτικών αναγκών των Εκπαιδευόμενων και των νέων επιστημονικών δεδομένων.

  Εκπαιδευτές ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

  Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης
  Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  O Δημήτρης Γρηγορακης είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος PhD, αριστούχος πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  FacebookInstagramEmail
  Δρ. Ιωάννης Αρναούτης MSc, PhD
  Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

  Ο Ιωάννης Αρναούτης είναι μετα-διδακτορικός συνεργάτης της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Email
  Δρ. Παρή Ράπτη
  Ιατρός Ενδοκρινολόγος – Διαβητολόγος

  H Δρ. Παρή Ράπτη τελείωσε την Ιατρική και ειδικεύτηκε στην Ενδοκρινολογία. Παράλληλα, φοίτησε στο τμήμα Κοινωνιολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  Email
  Μαντώ Αγουρίδου, MSc
  Κλινική Ψυχολόγος

  Η Μαντώ Αγουρίδου είναι Ψυχολόγος MSc με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αριστούχος απόφοιτη του Πανεπιστημίου Mercer University, Macon, GA και Αdvisor/Counseling specialist for children στο American Community Schools.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  FacebookEmail
  Γεωργία Καπώλη, MSc
  Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Η Γεωργία Καπώλη είναι πτυχιούχος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Roehampton of Surrey του Λονδίνου.

  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

  FacebookInstagramEmail
  Δήμητρα Σκλαβενίτη, MSc
  Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  H Δήμητρα Σκλαβενίτη είναι Κλινική Διαιτολόγος -Διατροφολόγος. Σπούδασε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής- Διαιτολογίας.

  Email
  Μάνθα Κασκάνη, MSc
  Κλινική Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Η Μάνθα Κασκάνη είναι Κλινικός Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. Σπούδασε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής- Διαιτολογίας.

  Email
  Σταματία Καραΐσκου, MBA
  Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Η Τίνα Καραΐσκου είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος. Σπούδασε στο Τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης.

  Email
  Ιωάννα Βλάχου
  Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Η Ιωάννα Βλάχου είναι Διαιτολόγος - Διατροφολόγος. Σπούδασε στο τμήμα Διατροφής και Διαιτολογίας του Α.Τ.Ε.Ι. Κρήτης.

  Email
  Ιγνατία Αναγνωστή
  Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Η Ιγνατία Αναγνωστή είναι Διαιτολόγος-Διατροφολόγος. Σπούδασε στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Αθηνών Τμήμα Επιστήμης Διατροφής- Διαιτολογίας.

  Email
  Δρ. Νικόλαος Ανδρικόπουλος
  Χημικός ομότιμος Καθηγητής Βιοχημείας

  O Νικόλαος Κ. Ανδρικόπουλος είναι  Δρ Χημικός ομότιμος καθηγητής Βιοχημείας - Χημείας τροφίμων στο τμήμα επιστήμης Διαιτολογίας - Διατροφής Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.

  EmailEmail_2
  Ντίνα Νικολάου
  Σεφ - Συγγραφέας

  Η Ντίνα Νικολάου είναι Σεφ - Συγγραφέας με σπουδές στην επαγγελµατική µαγειρική τέχνη στις Γαστρονοµικές σχολές του Παρισιού «Le Cordon Bleu», «Ritz Escoffier», «Alain Ducasse formation», «Lenotre».

  Κόστος προγράμματος:

  ELDE STUDIES PEDIATRIC NUTRITION 1 1

  Δια ζώσης εκπαίδευση (Προμπονά 27, Άνω Πατήσια)

  • 2.120 € Έως 16 Οκτωβρίου (-20%)**
  • 2.650 € Από 17 Οκτωβρίου έως 22 Νοεμβρίου

  E-Learning**

  • 1.320 € Έως 16 Οκτωβρίου (-20%)***
  • 1.650 € Από 17 Οκτωβρίου έως 22 Νοεμβρίου

  *Η επιμόρφωση “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” αποτελεί ένα απόλυτα επιμορφωτικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην παιδιατρική διατροφή. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να χαρακτηριστεί ως μεταπτυχιακός ακαδημαϊκός τίτλος, αλλά ως μία επαγγελματική ειδίκευση που ενισχύει σημαντικά τις γνώσεις και το βιογραφικό σας σημείωμα.

  ** Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκπαιδευόμενος έχει πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο Πρόγραμμα εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δικαιούται και την ταυτόχρονη απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) για το εκπαιδευτικό αντικείμενο «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας» που συνοδεύεται από Europass συμπλήρωμα πιστοποιητικού, στο οποίο αναγράφονται οι τίτλοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος καθώς και οι βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 4 μονάδες ECVET.

  *** Στην περίπτωση του E-Learning, η πρακτική Άσκηση, οι ώρες εποπτείας και η εργαστηριακή εκπαίδευση πραγματοποιούνται μέσω ζωντανών (live) διαδικτυακών μαθημάτων και on line συνεδριών σε προκαθορισμένο χρόνο.

  Έναρξη μαθημάτων Δευτέρα 23 Νοεμβρίου στις 18:00

   ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: "Παιδιατρική Διατροφή"

   Επιλογή προγράμματος:

   Ονοματεπώνυμο*

   Επαγγελματική ιδιότητα*

   Είστε Απόφοιτος:
   ΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟ


   Ημερομηνία Γέννησης*

   Τηλέφωνο*

   Email*


   Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “Παιδιατρική Διατροφή”;
   Newsletterelde.grlogodiatrofis.grFacebookInstagramΦίλοςΆλλο

   Σχόλια   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ
   ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ

   Master Nutritionist in Pediatric Nutrition

   1 ΤΥΧΕΡΟΣ
   κερδίζει ΔΩΡΕΑΝ ΦΟΙΤΗΣΗ!
   Θέλεις να ζήσεις την εμπειρία φοίτησης στο ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES;
   Ήρθε η ώρα να το αποδείξεις και να κάνεις το όνειρό σου πραγματικότητα!
   close-link