“ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ε.Υ.ΖΗ.Ν.”: Πόσο νερό πρέπει να πίνουν τα παιδιά