Δράσεις Εκπαιδευομένων

Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε δράσεις της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Τα μέλη της ΕΛ.Δ.Ε. επί το έργον!

Συμμετοχή των εκπαιδευομένων σε δράσεις της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Όλοι οι εκπαιδευόμενοι συμμετέχουν σε διάφορες δράσεις της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES όπως Πρακτική άσκηση σε πραγματικά περιστατικά, Εποπτεία και ανάλυση περιστατικών από εξειδικευμένους διατροφολόγους, Ενεργός συμμετοχή των εκπαιδευόμενων σε ανοικτές εκδηλώσεις, Πρακτική συμμετοχή σε επιστημονικές δράσεις στην κοινότητα κ.α.  Περισσότερο φωτογραφικό υλικό θα βρείτε στο elde.gr

Οι εκπαιδευόμενοι
της ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES επί το έργον!

ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

210 2520977

[email protected]