ΓΕΝΙΚΑ

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής – Διαιτολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Η ΕΛΔΕ STUDIES είναι ο εκπαιδευτικός κλάδος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας – ΕΛ.Δ.Ε. , που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών σε επαγγελματίες υγείας. Η ΕΛ.Δ.Ε. είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής – Διαιτολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Συχνές Ερωτήσεις

FAQ

Λίστα με συχνές ερωτήσεις που η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία έχει λάβει για τον κλάδο σπουδών ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΛΔΕ STUDIES απευθύνονται σε ιατρούς, διατροφολόγους, γυμναστές, ψυχολόγους και σε άλλους σχετικούς επαγγελματίες υγείας. Ακόμα, στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής). Για την περίπτωση των φοιτητών, απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται εναλλακτικά η απόκτηση τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης.

To εκπαιδευτικό πρόγραμμα επιμόρφωσης στην παιδιατρική διατροφή “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” είναι ένα μονοετές πρόγραμμα υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών, το οποίο αποτελεί το μοναδικό στην Ελλάδα στο αντικείμενο της διατροφής που περιλαμβάνει εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση, επιπλέον εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική άσκηση, αλλά και εποπτεία περιστατικών.

Για τον παραπάνω λόγο πραγματοποιήθηκε και η συνεργασία του κλάδου σπουδών της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρεία (ΕΛΔΕ STUDIES) με το Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – ΕΚΠΑ (ΚΕΔΙΒΙΜ) για την υλοποίηση του εκπαιδευτικού προγράμματος «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας (Μικτό)» μέσω της πραγματοποίησης εργαστηριακών ασκήσεων και πρακτικής άσκησης από τους εκπαιδευομένους, αξιοποιώντας τις υποδομές και τον εξοπλισμό της ΕΛΔΕ STUDIES.

Σχετικά με την ειδικότητα του παιδιατρικού διατροφολόγου (παιδοδιατροφολόγου), θα πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι σήμερα στην Ελλάδα δεν έχει θεσμοθετηθεί η διαδικασία απονομής ΚΑΜΙΑΣ ειδικότητας σε Διατροφολόγους (κλινικός, αθλητικός, ειδικός στις διατροφικές διαταραχές κλπ.). Επομένως, η χρήση προσδιορισμού οποιασδήποτε εξειδίκευσης στη επιστήμη της διατροφής – διαιτολογίας είναι καταχρηστική.

Ωστόσο, ο τίτλος “Master Nutritionist” είναι κατοχυρωμένος (με αριθμό: ΕΞ1251/ 17-03-2020) και μπορεί να προσδιορίζει ότι ο κάτοχος του τίτλου έχει λάβει τη σχετική ετήσια επιμόρφωση στην Παιδιατρική Διατροφή, η οποία συνοδεύεται από την παροχή γνώσεων και επιστημονικής εμπειρίας υψηλού επιπέδου. Επιπλέον, μπορεί να θέτει τις βάσεις για την απόκτηση της σχετικής ειδικότητας όταν με το πλήρωμα του χρόνου ισχύσει και στην Ελλάδα, όπως ισχύει σε άλλες χώρες του εξωτερικού, η διαδικασία διαχωρισμού ειδικοτήτων στους διατροφολόγους.

Τέλος, το πιστοποιητικό επιμόρφωσης που αναφέρει τον τίτλο «Master Nutritionist in Pediatric Nutrition», πέρα από τις εξιδεικευμένες γνώσεις που προσφέρει μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ένα πολύ σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού. Αυτό σημαίνει, ότι στην ενδεχόμενη επιλογή για σχετική θέση εργασίας μεταξύ δύο επιστημόνων, θα μπορεί να προτιμηθεί εκείνος που είναι ο κάτοχος του παραπάνω τίτλου.

Η εργαστηριακή εκπαίδευση και η πρακτική άσκηση γίνονται με οn demand παρακολούθηση σε χρόνο που καθορίζει ο εκπαιδευόμενος. Οι ώρες εποπτείας πραγματοποιούνται δια ζώσης σε καθορισμένα Σαββατοκύριακα μέσα στο έτος και για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν δίνεται η δυνατότητα οn demand παρακολούθηση σε χρόνο που καθορίζει ο εκπαιδευόμενος.

Στο e-learning η εκπαίδευση είναι Ασύγχρονη, δηλαδή δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και των εισηγητών.
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθεί οποιαδήποτε στιγμή θέλει, επιλέγοντας μόνος του τον προσωπικό εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του.

Δεν υπάρχουν εξετάσεις με τη μορφή εξεταστικής. Στο τέλος κάθε Θεματικής Ενότητας υπάρχει μια σύντομη εξέταση «Τεστ Αξιολόγησης» με ερωτήσεις κατανόησης στη μορφή πολλαπλής επιλογής. Η επιτυχής εξέταση κάθε Θεματικής Ενότητας ορίζεται με βαθμολογία τουλάχιστον στο 70% των ερωτήσεων. Έχετε απεριόριστες προσπάθειες και ο τελικός βαθμός του κουίζ είναι πάντα ο υψηλότερος από αυτούς που έχετε πάρει συνολικά στο κουίζ.

Ο Εκπαιδευόμενος δύναται να αιτηθεί τη μεταφορά της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο οποίο έχει εγγραφεί σε επόμενο κύκλο σπουδών, εντός 1 μήνα από την εγγραφή του στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ή εναλλακτικά εντός του χρονικού διαστήματος όπως αναγράφεται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών). Για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά, ο Εκπαιδευόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά (μέσω email) το αίτημά του προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, αναφέροντας τους λόγους που δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει την παρακολούθηση στον τρέχοντα κύκλο σπουδών. Η απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης μεταφοράς της παρακολούθησης λαμβάνεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, και κοινοποιείται στον Εκπαιδευόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησής του.
Πέρα από την μεταφορά, ο Εκπαιδευόμενος δύναται να ζητήσει και την οριστική του διαγραφή από κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με γραπτό ηλεκτρονικό αίτημά του (email) προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, στο οποίο αναφέρει τους λόγους της διακοπής. Σε περίπτωση ωστόσο διακοπής της παρακολούθησης, δεν πραγματοποιούνται επιστροφές διδάκτρων.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στις ευρύχωρες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, συνολικής έκτασης 280 τ.μ., οι οποίες καλύπτουν ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

210 2520977

[email protected]