ΓΕΝΙΚΑ

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (Hellenic Nutritionists Society) είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα και ιδρύθηκε το 2010 με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής – Διαιτολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Η ΕΛΔΕ STUDIES είναι ο εκπαιδευτικός κλάδος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας – ΕΛ.Δ.Ε. , που δημιουργήθηκε με σκοπό την παροχή εκπαιδευτικών προγραμμάτων υψηλών προδιαγραφών σε επαγγελματίες υγείας. Η ΕΛ.Δ.Ε. είναι σωματείο Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής – Διαιτολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Συχνές Ερωτήσεις

FAQ

Λίστα με συχνές ερωτήσεις που η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία έχει λάβει για τον κλάδο σπουδών ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα του ΕΛΔΕ STUDIES απευθύνονται σε ιατρούς, διατροφολόγους, γυμναστές, ψυχολόγους και σε άλλους σχετικούς επαγγελματίες υγείας. Ακόμα, στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές Πανεπιστημιακών και Τεχνολογικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής). Για την περίπτωση των φοιτητών, απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται εναλλακτικά η απόκτηση τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα Master Nutritionist είναι μεταπτυχιακά επιμορφωτικά μαθήματα, όμως ΔΕΝ αποτελούν ακαδημαϊκό τίτλο. Με την ολοκλήρωση των σπουδών απονέμεται πιστοποιητικό επιμόρφωσης με τον κατοχυρωμένο τίτλο Master Nutritionist, σημαντικό για την ενίσχυση του βιογραφικού όταν προέρχεται από έγκυρο φορέα όπως είναι η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία.

Για το e-learning: Η πρακτική άσκηση, οι ώρες εποπτείας και η εργαστηριακή εκπαίδευση πραγματοποιούνται δια ζώσης σε καθορισμένα Σαββατοκύριακα μέσα στο έτος και για όσους δεν μπορούν να παραβρεθούν δίνεται η δυνατότητα για ζωντανή παρακολούθηση (live streaming) ή οn demand παρακολούθηση σε χρόνο που καθορίζει ο εκπαιδευόμενος.

Στο e-learning η εκπαίδευση είναι Ασύγχρονη, δηλαδή δεν απαιτείται η ταυτόχρονη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και των εισηγητών.
Ο εκπαιδευόμενος μπορεί να παρακολουθεί οποιαδήποτε στιγμή θέλει, επιλέγοντας μόνος του τον προσωπικό εκπαιδευτικό χρονικό πλαίσιο ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του.

Δεν υπάρχουν εξετάσεις με τη μορφή εξεταστικής. Στο τέλος κάθε Θεματικής Ενότητας υπάρχει μια σύντομη εξέταση «Τεστ Αξιολόγησης» με ερωτήσεις κατανόησης στη μορφή πολλαπλής επιλογής. Η επιτυχής εξέταση κάθε Θεματικής Ενότητας ορίζεται με βαθμολογία τουλάχιστον στο 70% των ερωτήσεων. Έχετε απεριόριστες προσπάθειες και ο τελικός βαθμός του κουίζ είναι πάντα ο υψηλότερος από αυτούς που έχετε πάρει συνολικά στο κουίζ.

Ο Εκπαιδευόμενος δύναται να αιτηθεί τη μεταφορά της παρακολούθησης του Εκπαιδευτικού Προγράμματος στο οποίο έχει εγγραφεί σε επόμενο κύκλο σπουδών, εντός 1 μήνα από την εγγραφή του στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ή εναλλακτικά εντός του χρονικού διαστήματος όπως αναγράφεται στον αντίστοιχο Οδηγό Σπουδών). Για να πραγματοποιηθεί η μεταφορά, ο Εκπαιδευόμενος υποβάλει ηλεκτρονικά (μέσω email) το αίτημά του προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, αναφέροντας τους λόγους που δεν του επιτρέπουν να συνεχίσει την παρακολούθηση στον τρέχοντα κύκλο σπουδών. Η απόφαση για την έγκριση ή την απόρριψη της αίτησης μεταφοράς της παρακολούθησης λαμβάνεται από την Εκπαιδευτική Επιτροπή, και κοινοποιείται στον Εκπαιδευόμενο μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), εντός 10 ημερών από την υποβολή της αίτησής του.
Πέρα από την μεταφορά, ο Εκπαιδευόμενος δύναται να ζητήσει και την οριστική του διαγραφή από κάποιο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα με γραπτό ηλεκτρονικό αίτημά του (email) προς τη Γραμματεία του Προγράμματος, στο οποίο αναφέρει τους λόγους της διακοπής. Σε περίπτωση ωστόσο διακοπής της παρακολούθησης, δεν πραγματοποιούνται επιστροφές διδάκτρων.

Η πρακτική άσκηση πραγματοποιείται στις ευρύχωρες ιδιόκτητες εγκαταστάσεις της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας, συνολικής έκτασης 280 τ.μ., οι οποίες καλύπτουν ολοκληρωμένα τις εκπαιδευτικές απαιτήσεις.

ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

210 2520977

[email protected]