Ταυτότητα ΕΛ.Δ.Ε.

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρία – ΕΛ.Δ.Ε. (HellenicNutritionistsSociety) είναι Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής και Διαιτολογικής Επιστήμης. Μέλη της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρίας είναι ένα πολυπληθές σύνολο ευαισθητοποιημένων και καταξιωμένων διαιτολόγων – διατροφολόγων (τακτικά μέλη), καθώς και ευρύτεροι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη διατροφή π.χ. Ιατροί, Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Γυμναστές κ.λπ (πρόσεδρα μέλη).

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρία – ΕΛ.Δ.Ε. (HellenicNutritionistsSociety) αλλάζει το διατροφικό τοπίο στην Ελλάδα!  Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία παρεμβαίνει δυναμικά στο διατροφικό γίγνεσθαι και υποστηρίζει τη συνένωση όλων των Επιστημόνων που ασχολούνται με το αντικείμενο της διατροφής.