Σχετικά με την ΕΛ.ΔΕ.

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (HellenicNutritionistsSociety) είναι Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής και Διαιτολογικής Επιστήμης.

Μέλη της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρίας είναι ένα πολυπληθές σύνολο ευαισθητοποιημένων και καταξιωμένων διαιτολόγων – διατροφολόγων (τακτικά μέλη), καθώς και ευρύτεροι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη διατροφή π.χ. Ιατροί, Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Γυμναστές κ.λπ (πρόσεδρα μέλη).

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρία – ΕΛ.Δ.Ε. (HellenicNutritionistsSociety) μεταβάλλει το διατροφικό τοπίο στην Ελλάδα και παρεμβαίνει δυναμικά στο διατροφικό γίγνεσθαι, υποστηρίζοντας τη συνένωση όλων των Επιστημόνων που ασχολούνται με το αντικείμενο της διατροφής.

Στους στόχους της ΕΛ.Δ.Ε ορίζονται τα ακόλουθα:

Η προαγωγή της Διατροφικής και Διαιτολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

 • Η εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Διατροφή – Διαιτολογία, συναφών Επιστημών και επί μέρους κλάδων.
 • Η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων και των προγραμμάτων που προσφέρονται στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης για ερευνητικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες Εταιρείες του εξωτερικού ή οργανώσεις της Ε.Ε. σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας κοινωνικής προστασίας.
 • Η προάσπιση του επιστημονικού αντικειμένου αλλά και της επαγγελματικής πράξης στην επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας, με την απαραίτητη τήρηση των δεοντολογικών κανόνων συμπεριφοράς των συναδέλφων μεταξύ τους και στην κοινωνία.
 • Η παρέμβαση και ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα που αφορούν την επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας, τους σκοπούς της Εταιρείας και τους τρόπους προαγωγής τους. Για το σκοπό αυτό δύναται να ιδρυθεί ειδικό Γραφείο Τύπου της ΕΛ.Δ.Ε.
 • Η μελέτη των διατροφικών διαταραχών και των χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή, για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
 • Συνεργασία με διεθνείς επιστημονικές, επαγγελματικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 • Η υλοποίηση εκδηλώσεων, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνέδρια, μετεκπαιδευτικές ημερίδες, σεμινάρια για νέους επιστήμονες και ομιλίες σε κοινό με θέματα διατροφολογικού ενδιαφέροντος.
 • Η προώθηση των επαφών μεταξύ μελών της διατροφολογικής κοινότητας, επιστημόνων και καταναλωτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Διεκπεραίωση διατροφολογικών ερευνών είτε από εξειδικευμένους συνεργάτες της, είτε σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς.
 • Η ίδρυση και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς.
 • Η έκδοση, διανομή και προώθηση εντύπου (Διατροφολογικά Νέα) και ηλεκτρονικών ενημερώσεων προς πληροφόρηση τόσο των μελών της όσο και των καταναλωτών σχετικά με τις δραστηριότητές της καθώς και γενικότερα τα τεκταινόμενα στο χώρο της διατροφολογικής επιστήμης.
 • Η αλληλεγγύη και η επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των μελών της, η  πληροφόρηση για καινοτόμες επαγγελματικές δραστηριότητες και η ενημέρωσή τους για νέες θέσεις εργασίας.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία:

 • Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή άλλη πόλη, καθοριζόμενες με απόφαση της Γ.Σ.
 • Δημοσιεύει τις επιστημονικές εργασίες των συνεδριάσεών της σε δικό της τεύχος ή στο περιοδικό Διατροφή – Διαιτολογία του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων ή σε ιατρικά περιοδικά ή σε οποιαδήποτε άλλο έκδοση.
 • Βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές και ξένες Επιστημονικές Εταιρείες, Διατροφολογικά Κέντρα και Οργανισμούς.
 • Διατηρεί τακτική συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τα Τ.Ε.Ι. Διατροφής και τις Πανεπιστημιακές, ΕΣΥ και άλλες Κλινικές.
 • Δύναται να αντιπροσωπεύεται στις μόνιμες Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Διαιτολόγων και στη Διεθνή Λήγκα των αντίστοιχων Εταιρειών με τακτικά μέλη της τα οποία διατηρούν το δικαίωμα ψήφου. Οι αντιπρόσωποι επιλέγονται και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Διεύθυνση: Προμπονά 27 – Αθήνα, Τηλ: 210 2520977, [email protected]


ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

logo kedivim ekpa

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) αποτελεί το αρχαιότερο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της σύγχρονης Ελλάδας και συνεισφέρει σημαντικά στο εκπαιδευτικό και ερευνητικό έργο της χώρας.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στοχεύει στη διασύνδεση του Πανεπιστημίου με όλους τους ανθρώπους της επιστήμης και του πολιτισμού και στην αλληλεπίδρασή του με τους πολίτες, κατά τρόπο που να ικανοποιούνται οι υπαρκτές ανάγκες της κοινωνίας, να προάγεται η ισότητα της πρόσβασης στην εκπαίδευση και τη γνώση και να προωθείται ο ελληνικός πολιτισμός και η εγχώρια οικονομία.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου μπορεί να έχουν ποικίλες μορφές, οι οποίες καθορίζονται από αντίστοιχες κοινωνικές ανάγκες στο σύγχρονο κόσμο, διασυνδέουν τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.

Συνοπτικά οι δράσεις αυτές αφορούν:

 • Επιμόρφωση αποφοίτων ανώτατης εκπαίδευσης στις τελευταίες εξελίξεις της επιστήμης και εξειδικευμένα προγράμματα σε τομείς και εφαρμογές της τεχνολογίας.
 • Ανάπτυξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, η οποία αποδεσμεύει από το χρόνο και το χώρο.
 • Θερινά σχολεία και σεμινάρια για τις τελευταίες εξελίξεις της έρευνας, για την προώθηση του Ελληνικού πολιτισμού και για την ανάπτυξη της τοπικής και γενικότερα της εγχώριας οικονομίας.
 • Σειρά δομημένων διαλέξεων και σεμιναρίων σε τομείς της επιστήμης, των τεχνών και των γραμμάτων, απευθυνόμενα στον γενικό πληθυσμό ενηλίκων πολιτών.
 • Δράσεις αντιμετώπισης του σύγχρονου αναλφαβητισμού και δράσεις που απευθύνονται σε ευάλωτες κοινωνικά ομάδες και προωθούν την κοινωνική οικονομία.
 • Η επιστημονική εγκυρότητα των καθηγητών του ΕΚΠΑ, η εμπειρία του σε ό,τι αφορά την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, καθώς και η άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή του Ιδρύματος εγγυώνται την ποιότητα και την αξιοπιστία των παρεχομένων εκπαιδευτικών υπηρεσιών.

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία μέσω του κλάδου σπουδών της (ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES) προσφέρει τη δυνατότητα στους εκπαιδευόμενους των προγραμμάτων του ΚΕΔΙΒΙΜ του ΕΚΠΑ με τίτλους: «Βασικές Αρχές Αθλητικής Διατροφής» (Μικτό) και «Στρατηγικές Πρόληψης Παιδικής Παχυσαρκίας» (Μικτό) να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους άσκηση, να αποκτήσουν εργαστηριακή εμπειρία, αλλά και να παρακολουθήσουν μέσω εποπτείας πραγματικά περιστατικά.

Η συμμετοχή της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας στην υλοποίηση των παραπάνω εκπαιδευτικών προγραμμάτων υλοποιείται μέσω της αξιοποίησης των υποδομών και των εγκαταστάσεών της από τους εκπαιδευομένους με δια ζώσης παρακολούθηση.

Τόσο η πρακτική άσκηση, όσο και η εποπτεία πραγματοποιείται με βάση τον ενδεδειγμένο διαγνωστικό εξοπλισμό και λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά πρωτόκολλα μετρήσεων σε πραγματικά περιστατικά υπερβαρότητας, παχυσαρκίας και αθλητές. Ειδικά τα παιδικά περιστατικά, προσέρχονται οικειοθελώς και εθελοντικά και κατόπιν υπογραφής δήλωσης συγκατάθεσης γονέα ή κηδεμόνα για τη συμμετοχή τους και για τη χρήση των δεδομένων τους για την πρακτική άσκηση των εκπαιδευομένων.