Σχετικά με την ΕΛ.ΔΕ.

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρεία – ΕΛ.Δ.Ε. (HellenicNutritionistsSociety) είναι Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με σκοπό την προαγωγή της Διατροφικής και Διαιτολογικής Επιστήμης.

Μέλη της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρίας είναι ένα πολυπληθές σύνολο ευαισθητοποιημένων και καταξιωμένων διαιτολόγων – διατροφολόγων (τακτικά μέλη), καθώς και ευρύτεροι επαγγελματίες υγείας που ασχολούνται με τη διατροφή π.χ. Ιατροί, Βιολόγοι, Γεωπόνοι, Γυμναστές κ.λπ (πρόσεδρα μέλη).

Η Ελληνική Διατροφολογική Εταιρία – ΕΛ.Δ.Ε. (HellenicNutritionistsSociety) μεταβάλλει το διατροφικό τοπίο στην Ελλάδα και παρεμβαίνει δυναμικά στο διατροφικό γίγνεσθαι, υποστηρίζοντας τη συνένωση όλων των Επιστημόνων που ασχολούνται με το αντικείμενο της διατροφής.

Στους στόχους της ΕΛ.Δ.Ε ορίζονται τα ακόλουθα:

Η προαγωγή της Διατροφικής και Διαιτολογικής Επιστήμης στην Ελλάδα.

 • Η εκπόνηση, εκτέλεση και εποπτεία προγραμμάτων συνεχιζόμενης και μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στη Διατροφή – Διαιτολογία, συναφών Επιστημών και επί μέρους κλάδων.
 • Η ενεργοποίηση των δυνατοτήτων και των προγραμμάτων που προσφέρονται στα πλαίσια της Ενωμένης Ευρώπης για ερευνητικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Η στενή συνεργασία με τις αντίστοιχες Εταιρείες του εξωτερικού ή οργανώσεις της Ε.Ε. σε θέματα εκπαίδευσης και έρευνας κοινωνικής προστασίας.
 • Η προάσπιση του επιστημονικού αντικειμένου αλλά και της επαγγελματικής πράξης στην επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας, με την απαραίτητη τήρηση των δεοντολογικών κανόνων συμπεριφοράς των συναδέλφων μεταξύ τους και στην κοινωνία.
 • Η παρέμβαση και ενημέρωση της κοινής γνώμης γύρω από θέματα που αφορούν την επιστήμη της Διατροφής και Διαιτολογίας, τους σκοπούς της Εταιρείας και τους τρόπους προαγωγής τους. Για το σκοπό αυτό δύναται να ιδρυθεί ειδικό Γραφείο Τύπου της ΕΛ.Δ.Ε.
 • Η μελέτη των διατροφικών διαταραχών και των χρόνιων νοσημάτων που σχετίζονται με τη διατροφή, για την καλύτερη πρόληψη και αντιμετώπισή τους.
 • Συνεργασία με διεθνείς επιστημονικές, επαγγελματικές ή συνδικαλιστικές οργανώσεις.
 • Η υλοποίηση εκδηλώσεων, όπως, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συνέδρια, μετεκπαιδευτικές ημερίδες, σεμινάρια για νέους επιστήμονες και ομιλίες σε κοινό με θέματα διατροφολογικού ενδιαφέροντος.
 • Η προώθηση των επαφών μεταξύ μελών της διατροφολογικής κοινότητας, επιστημόνων και καταναλωτών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.
 • Διεκπεραίωση διατροφολογικών ερευνών είτε από εξειδικευμένους συνεργάτες της, είτε σε συνεργασία με ακαδημαϊκούς φορείς.
 • Η ίδρυση και συμμετοχή σε νομικά πρόσωπα στην Ελλάδα και το εξωτερικό, που δραστηριοποιούνται σε συναφείς τομείς.
 • Η έκδοση, διανομή και προώθηση εντύπου (Διατροφολογικά Νέα) και ηλεκτρονικών ενημερώσεων προς πληροφόρηση τόσο των μελών της όσο και των καταναλωτών σχετικά με τις δραστηριότητές της καθώς και γενικότερα τα τεκταινόμενα στο χώρο της διατροφολογικής επιστήμης.
 • Η αλληλεγγύη και η επαγγελματική συνεργασία μεταξύ των μελών της, η  πληροφόρηση για καινοτόμες επαγγελματικές δραστηριότητες και η ενημέρωσή τους για νέες θέσεις εργασίας.

Για την εκπλήρωση των σκοπών της η Εταιρεία:

 • Συνέρχεται σε τακτικές και έκτακτες συνεδριάσεις στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη ή άλλη πόλη, καθοριζόμενες με απόφαση της Γ.Σ.
 • Δημοσιεύει τις επιστημονικές εργασίες των συνεδριάσεών της σε δικό της τεύχος ή στο περιοδικό Διατροφή – Διαιτολογία του Πανελληνίου Συλλόγου Διαιτολόγων – Διατροφολόγων ή σε ιατρικά περιοδικά ή σε οποιαδήποτε άλλο έκδοση.
 • Βρίσκεται σε επαφή με τις ελληνικές και ξένες Επιστημονικές Εταιρείες, Διατροφολογικά Κέντρα και Οργανισμούς.
 • Διατηρεί τακτική συνεργασία με το Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο, τα Τ.Ε.Ι. Διατροφής και τις Πανεπιστημιακές, ΕΣΥ και άλλες Κλινικές.
 • Δύναται να αντιπροσωπεύεται στις μόνιμες Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Συλλόγου Διαιτολόγων και στη Διεθνή Λήγκα των αντίστοιχων Εταιρειών με τακτικά μέλη της τα οποία διατηρούν το δικαίωμα ψήφου. Οι αντιπρόσωποι επιλέγονται και εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση.

Διεύθυνση: Προμπονά 27 – Αθήνα, Τηλ: 210 2520977, [email protected]