MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION

Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή

Απονέμεται Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης

Έναρξη Μαθημάτων 15/11/2021

(3ος κύκλος)

Περιορισμένος αριθμός θέσεων!

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΑΡΞΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ:
15/11/2021

ΔΙΑΡΚΕΙΑ:
300 ώρες

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ:
e-Learning – Δια Ζώσης – Blended

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:

Συντονίστρια:

Διδάσκοντες:

ΜΟΝΑΔΕΣ ECVET (Εκπαίδευση PLUS): 4

Στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή: “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” παρουσιάζονται με επιστημονικά δεδομένα οι βασικές αρχές που διέπουν την επιστήμη της παιδοδιατροφολογίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση των βασικών αρχών που διέπουν την παιδική διατροφή: τις ενεργειακές και θρεπτικές απαιτήσεις (βιταμίνες, μέταλλα, ιχνοστοιχεία), την αναγνώριση της παιδικής παχυσαρκίας, τη διερεύνηση της αιτιολογίας και των συνεπειών που επιφέρει και βέβαια παρέχονται γνώσεις για την έκταση του φαινομένου στην ελληνική επικράτεια.

Ταυτόχρονα, πραγματοποιείται η ανάλυση της αιτιολογίας και των συνεπειών προβλημάτων θρέψης και ψυχικής υγείας των παιδιών, η έκταση των εν λόγω προβλημάτων και βέβαια παρουσιάζεται η μεθοδολογία αντιμετώπισης. Προς την κατεύθυνση αυτή, διερευνώνται η επίδραση του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου και των διάφορων ψυχολογικών παραγόντων στην διαμόρφωση των διατροφικών συνηθειών των παιδιών. 

Επιπλέον, αναλύονται τα δεδομένα για τις διάφορες μεθόδους εκτίμησης διατροφικών συνηθειών και φυσικής δραστηριότητας των παιδιών. Η κατανόηση των προστατευτικών και επιβαρυντικών παραγόντων στην παιδιατρική διατροφή, συμβάλει στην ανάπτυξη τεχνικών τροποποίησης των διατροφικών επιλογών, της φυσικής δραστηριότητας, αλλά και των στόχων εκπαίδευσης του οικογενειακού περιβάλλοντος.

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή γνώσεων αναφορικά με τη σημασία της διατροφής στα παιδιά και βέβαια για τη διατροφική αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας με την κατανόηση των αιτιολογικών μηχανισμών. Ως απώτερος στόχος τίθεται η αποτελεσματική διατροφική υποστήριξη των παιδιών και η προαγωγή της δημόσιας υγείας. 

Οι Εκπαιδευόμενοι μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης του συγκεκριμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος, αναμένεται να έχουν αποκτήσει τις ακόλουθες γνωστικές και ψυχοκινητικές δεξιότητες και στάσεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” είναι το μοναδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ελλάδα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή, το οποίο εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ολοκληρωμένης Πρακτικής Άσκησης, απόκτησης Εργαστηριακής εμπειρίας, αλλά και Εποπτείας, δηλαδή Ανάλυσης πραγματικών περιστατικών.

MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION

Αναπαραγωγή Βίντεο

ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

Αναπαραγωγή Βίντεο
STUDIES ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:
• Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Συντονίστρια:

• Γεωργία Καπώλη MSc, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Διδάσκοντες:

Παιδιατρική Διατροφή

Αίτηση συμμετοχής στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή: “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” μπορούν να υποβάλουν απόφοιτοι Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Κολλεγίων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής.

Κατά προτεραιότητα γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι διατροφολόγοι, ιατροί (παιδίατροι, ενδοκρινολόγοι κλπ.), ψυχολόγοι, γυμναστές και άλλοι σχετικοί επαγγελματίες υγείας οι οποίοι ενδιαφέρονται να διδαχθούν από εξειδικευμένους επιστήμονες τις αρχές που διέπουν την επιστήμη της παιδιατρικής διατροφής και τους τρόπους ορθής εφαρμογής της στην παρέμβαση σε υπέρβαρα και παχύσαρκα παιδιά, οικογένειες και ομάδες πληθυσμού.

Στο πρόγραμμα γίνονται επίσης δεκτοί φοιτητές Πανεπιστημιακών, Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και Κολλεγίων, της ημεδαπής και της αλλοδαπής, απόφοιτοι μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης) και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Λυκείου, Επαγγελματικού Λυκείου ή Επαγγελματικής Σχολής).

Για την περίπτωση των απόφοιτων μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται εναλλακτικά η απόκτηση τίτλου σπουδών επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Παιδιατρική Διατροφή: “Nutrition Professional in Pediatric Nutrition”.
Το πρόγραμμα επιμόρφωσης “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” περιλαμβάνει τους ακόλουθους τομείς: Θεωρητική κατάρτιση, Εργαστήρια, Πρακτική άσκηση, Εποπτεία. Ενδεικτικές θεματικές ενότητες είναι:
 • Βρεφική διατροφή
 • Βασικές αρχές παιδικής διατροφής
 • Παιδική παχυσαρκία
 • Διατροφή για παιδιά αθλητές
 • Παιδική διατροφή και ψυχική υγεία
 • Διατροφική υποστήριξη σε παιδιά με παθήσεις του γαστρεντερικού
 • Παιδική διατροφή, παχυσαρκία και ψυχοπαθολογία
 • Διάγνωση και αντιμετώπιση διαταραχών συμπεριφοράς στα παιδιά
 • Διαταραχές λήψης τροφής στα παιδιά
 • Θεραπευτικά προγράμματα για την αντιμετώπιση της παιδικής παχυσαρκίας
 • Δομή και οργάνωση παιδοδιατροφολογικής μονάδας
 • κ.α.

Δείτε αναλυτικά τις ενότητες στον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ!

Αξίζει να σημειωθεί ότι το “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” είναι το μοναδικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα στην Ελλάδα Επιμόρφωσης  στην Παιδιατρική Διατροφή, το οποίο εκτός από τη θεωρητική κατάρτιση υψηλών επιστημονικών προδιαγραφών παρέχει τη δυνατότητα πραγματοποίησης ολοκληρωμένης Πρακτικής Άσκησης, απόκτησης Εργαστηριακής εμπειρίας, αλλά και Εποπτείας, δηλαδή Ανάλυσης πραγματικών περιστατικών.

Το πρόγραμμα διαρκεί ένα (1) ακαδημαΐκό έτος. Οι ειδικευόμενοι μπορούν να καθυστερήσουν την ολοκλήρωση μέρους του προγράμματος (π.χ. πρακτική άσκηση) λόγω επαγγελματικών ή προσωπικών και οικογενειακών υποχρεώσεων. Επίσης, για λόγους ανωτέρας βίας η ολοκλήρωση του προγράμματος επιμόρφωσης “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” δύναται να παραταθεί.
Το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή: “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” παρέχεται με δύο επιλογές εκπαίδευσης:

Διαδικτυακή ασύγχρονη εξ αποστάσεως (e-Learning) εκπαίδευση με δυνατότητα παρακολούθησης των διαλέξεων οποιαδήποτε στιγμή εσείς επιθυμείτε! Τις εργαστηριακές ασκήσεις και την πρακτική άσκηση έχετε τη δυνατότητα να τις παρακολουθήσετε On Demand, ενώ την εποπτεία με Live Streaming.

Μικτή (Blended) εκπαίδευση στην οποία, εκτός από το θεωρητικό σκέλος του προγράμματος που πραγματοποιείται μέσω ασύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, έχετε τη δυνατότητα να παρακολουθήσετε ζωντανές διαλέξεις και εργαστηριακές ασκήσεις, να πραγματοποιήσετε πρακτική άσκηση και εποπτείες σε πραγματικά περιστατικά, με δια ζώσης παρακολούθηση.
Επιστημονικός και Ακαδημαϊκός Υπεύθυνος:
• Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Συντονίστρια:
• Γεωργία Καπώλη MSc, Κλινικός Διαιτολόγος – Διατροφολόγος

Δρ. Δημήτρης Γρηγοράκης
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

O Δημήτρης Γρηγορακης είναι Διαιτολόγος – Διατροφολόγος PhD, αριστούχος πτυχιούχος και Διδάκτορας του Τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

FacebookInstagramEmail
Δρ. Ιωάννης Αρναούτης MSc, PhD
Καθηγητής Φυσικής Αγωγής

Ο Ιωάννης Αρναούτης είναι μετα-διδακτορικός συνεργάτης της Σχολής Επιστημών Υγείας και Αγωγής στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Email
Δρ. Ελένη Τσάτσα
Παιδίατρος

Η Ελένη Τσάτσα είναι Παιδίατρος, αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών και ακολούθησε την ειδίκευση της Παιδιατρικής.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

FacebookInstagramEmail
Γεωργία Καπώλη, MSc
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

Η Γεωργία Καπώλη είναι πτυχιούχος του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου Αθηνών, με μεταπτυχιακές σπουδές στο Τμήμα Κλινικής Διαιτολογίας του Πανεπιστημίου Roehampton of Surrey του Λονδίνου.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

FacebookInstagramEmail
Μαντώ Αγουρίδου, MSc
Κλινική Ψυχολόγος

Η Μαντώ Αγουρίδου είναι Ψυχολόγος MSc με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, αριστούχος απόφοιτη του Πανεπιστημίου Mercer University, Macon, GA και Αdvisor/Counseling specialist for children στο American Community Schools.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

FacebookEmail
Η επιτυχής ολοκλήρωση των σπουδών οδηγεί στην απόκτηση του τίτλου “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition" (M.N.P.N.).

MN MASTER NUTRITIONIST: Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό : N257525
NP NUTRITION PROFESSIONAL: Τίτλος κατοχυρωμένος με αριθμό: N266096

Επιτυγχάνεται μέσα από τη συστηματική παρακολούθηση των μαθημάτων του προγράμματος, την ολοκλήρωση των παρουσιάσεων και τη βαθμολόγηση άνω του ορίου στα Τεστ αξιολογήσεων της κάθε ενότητας.

Όλοι οι απόφοιτοι εγγράφονται ως μέλη στην επιστημονική κοινότητα των Παιδιατρικών Διατροφολόγων της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας.

Ο τίτλος “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” ΔΕΝ αποτελεί Ακαδημαϊκό Τίτλο, αλλά ένα σημαντικό ενισχυτικό του βιογραφικού σημειώματος.

Δίνει τα “εργαλεία” που χρειάζεται ο επαγγελματίας

Βοήθησε, σε μεγάλο βαθμό να οργανωθούν, να επικαιροποιηθούν και να εξελιχθούν οι γνώσεις μας πάνω σε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, όπως είναι η Παιδική Διατροφή.

Δίνει τα “εργαλεία” που χρειάζεται ο επαγγελματίας για να τον βοηθήσει ουσιαστικά να αξιοποιήσει την γνώση του και να ανταπεξέλθει με επιτυχία στους στόχους και την ικανοποίηση των εξεταζόμενων.

ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΡΗ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Πολύ αξιόλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα!

Συνολικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν πολύ αξιόλογο, με ποικίλη θεματολογία…

ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
ΙΑΤΡΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Το πρόγραμμα στάθηκε αντάξιο των προσδοκιών μου!!

Σας ευχαριστούμε για τα πολύτιμα εφοδια που μας προσφέρατε ώστε να γίνουμε καλύτεροι επαγγελματίες υγείας!!!!

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΑΝΟΥ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Μας δίνει τη δυνατότητα να ονειρευτούμε ξανά το κάτι διαφορετικό στη δουλειά μας!

Όλες οι θεματικές ενότητες είναι πολύ προσεγμένες ,με ουσιαστική και εκτενή λεπτομέρεια.

Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κ.Γρηγοράκη γιατί με αυτό το εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μας ανοίγει νέους ορίζοντες και μας δίνει τη δυνατότητα να ονειρευτούμε ξανά το κάτι διαφορετικό στη δουλειά μας!

ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας!

Ήταν μια όμορφη περίοδος. Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας πάνω στο ευαίσθητο κομμάτι της παιδικής διατροφής και ψυχής.

ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται απόλυτα στον στόχο του!

Παρέχει πρακτικά εργαλεία για την διευκόλυνση της κατανόησης αλλά και της πρακτικής σε πραγματικά περιστατικά. Οι εκπαιδευτές άρτια εκπαιδευμένοι και πολύ μεταδοτικό!

ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Πολύ καλό πρόγραμμα!

Οι γνώσεις που πήρα βοηθάνε ιδιαίτερα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

ΙΟΥΛΙΑ ΡΟΔΑΚΗ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Συνέβαλε στον εμπλουτισμό των γνώσεών μου και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Η παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος συνέβαλε στον εμπλουτισμό των γνώσεών μου και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

Οι ερωτήσεις κατανόησης – αυτοαξιολόγησης των επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων συνέβαλαν στην ουσιαστική κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ,παρολο που ηταν αρκετά υψηλος ο βαθμός δυσκολίας τους.

Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοπαρουσίαση, συνοδευτικές σημειώσεις, εργαστηριακές ασκήσεις κλπ.) συνέβαλε στην ουσιαστική κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Η διδακτέα ύλη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ήταν πλήρης, καλά οργανωμένη και κατανοητή.

Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

Τα webinars που πραγματοποιήθηκαν μέσω Zoom βοήθησαν στον εμπλουτισμό των γνώσεων μου.

Εμεινα 100% ικανοποιημένη συνολικά από την επιμόρφωσή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μ.Ν.P.Ν.

ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΤΑΜΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Το MNPN ήταν αρκετά ολοκληρωμένο!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρώ ήταν αρκετά ολοκληρωμένο! έμεινα ευχαριστημένη απλά θα ήθελα ίσως περισσότερο πράξη από θεωρία.

ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Ευχαριστούμε για τις γνώσεις

Γενικά η εντύπωση μου είναι πολύ θετική

το μόνο που θα ήθελα παραπάνω θα ήταν η εστίαση στη διατροφή κατά τον 1ο χρόνο του παιδιού επειδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία των γονέων και μεγάλη παραπληροφόρηση από τους παιδιάτρους.

Ευχαριστούμε για τις γνώσεις

ΖΩΗ ΣΑΜΑΡΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες οι εκπαιδευτές!

Ήταν πολύ εποικοδομητικό και ενδιαφέρον πρόγραμμα.

ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Το συνιστώ ανεπιφύλακτα !!!!

Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MNPN!

Είναι ένα κατάλληλα διαμορφωμένο με υψηλές προδιαγραφές πρόγραμμα, δομημένο έτσι ώστε να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα της παιδικής διατροφής.

Το περιεχόμενο του ξεκινά από τις βασικές γνώσεις που απαιτείται να έχει κάποιος επαγγελματίας υγείας και κορυφώνεται με τα πιο προσφάτως τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που διατίθενται στην βιβλιογραφία.

Δεδομένης της εξάπλωσης της που μαστίζει όλο και περισσότερο τη χώρα μας, η παιδική παχυσαρκία χρειάζεται πλέον ειδική εκπαίδευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αλλά και για τον περιορισμό της. Το πρόγραμμα αυτό είναι το καταλληλότερο όπλο για την εξάλειψη αυτής της νόσου.

Ευχαριστώ πολύ την ομάδα ΕΛ.Δ.Ε για όλη την προετοιμασία και τον κόπο που κατέβαλαν προκειμένου να μου μεταφέρουν αυτές τις πολύτιμες και απαραίτητες πληροφορίες.

Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετείχα σε αυτή την εκμάθηση καθώς είναι ένα εξαιρετικό εφόδιο για το βιογραφικό αλλά κυρίως για την ενίσχυση γνώσεων!

Το συνιστώ ανεπιφύλακτα !!!!

Κάτια Κατσιβαρδά
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσε τις γνώσεις μου στην παιδιατρική διατροφή

Παρακολούθησα το πρόγραμμα επιμόρφωσης ”Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” εξ’ αποστάσεως.

Οι ενότητες ήταν πολύ επεξηγηματικές και τα τεστ κατανόησης-αξιολόγησης κάθε μαθήματος βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης.

Καλύπτει πλήρως αρκετές θεματικές ενότητες από την βρεφική έως και την παιδική – εφηβική ηλικία.

Οι καθηγητές ήταν πάντα πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία μας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσε τις γνώσεις μου στην παιδιατρική διατροφή, ώστε να μπορώ να διαχειρίζομαι περιστατικά με παιδιά.

Λεμονιά Γαλανού
Διαιτολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

Εξαιρετική προσπάθεια από όλη την Ομάδα!

ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! Ανυπομονώ για επόμενα Προγράμματα Επιμόρφωσης.

Αθηνά Ρούντου
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Πήρα γνώσεις τις οποίες δεν διδάχθηκα ενδελεχώς στο τμήμα που φοίτησα

Η μετάδοση γνώσεων από τους ειδικούς και ο τρόπος διαχείρισης της θεματολογίας που επιλέχθηκε να διδαχθούμε είναι γνώσεις τις οποίες δεν διδάχθηκα ενδελεχώς στο τμήμα που φοίτησα, επομένως το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με έμαθε πως να διαχειριστώ ακόμα καλύτερα κρίσιμες καταστάσεις παιδιών που χρήζουν άμεσης διατροφικής υποστήριξης.!

Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων μου αναφορικά με την παιδιατρική διατροφή

Πρόκειται για ένα άρτια δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στον εμπλουτισμό των γνώσεών μου και στη βελτίωση των δεξιοτήτων μου αναφορικά με την παιδιατρική διατροφή.

Άννα Ηλιοπούλου
Ιατρός
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Καλύπτει το φάσμα της Παιδιατρικής Διατροφής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο

Πλήρως κατανοητό, αξιόλογες και ενδιαφέρουσες ενότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα όσον αφορά την παιδιατρική διατροφή τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

Ελένη Ηλιάκη
Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Αξιόλογο και αντάξιο των προσδοκιών μου!

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν αξιόλογο και αντάξιο των προσδοκιών μου!

Ίσως χρειαζόντουσαν λίγα webinars παραπάνω…

Όλοι οι εκπαιδευτές ήταν πολύ καλοί στο να μας μεταδώσουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους.
(”Έλαμψε” λίγο περισσότερο η κυρία Αγουρίδου)

Μαρία Καρβουνάρη
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Ένα καλά οργανωμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή

Το πρόγραμμα παιδιατρικής διατροφής είναι ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα.

Η πλατφόρμα παρακολούθησης φιλική προς τον χρήστη, λειτουργική και πολύ καλά δομημένη.

Όποτε χρειάστηκα υποστήριξη, είτε από το τεχνικό τμήμα, είτε από την γραμματεία του τμήματος, η ανταπόκριση ήταν άμεση και αποτελεσματική. Το υποστηρικτικό προσωπικό του τμήματος με το οποίο ήρθα σε επαφή ευγενικό και πρόθυμο.

Η ύλη του προγράμματος καλά οργανωμένη, καλά δομημένη, ευπαρουσίαστη και ευανάγνωστη.

Θεωρώ ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις ανάγκες των νέων επαγγελματιών που χρειάζονται μια επιπλέον κατάρτιση για την αντιμετώπιση των παιδιατρικών περιστατικών. Περιγράφει και αναλύει τις βασικές αρχές και τα βασικά πεδία ενδιαφέροντος ενός παιδοδιατροφολόγου.

Χριστίνα Κακαβελάκη
Διαιτολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Το πρόγραμμα παρείχε πολύ σημαντικά εργαλεία για τον ειδικό!

Το πρόγραμμα παρείχε πολύ σημαντικά εργαλεία για τον ειδικό, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα της παιδικής διατροφής από ψυχολογία μέχρι και παθολογία.

Τα βιντεακια και οι διαδικτυακές συζητήσεις με τους ειδικούς αλλά και μεταξύ μας έδωσαν πολύ μεγάλη δυνατότητα στο να κατανοήσουμε καλύτερα την ύλη όπως και να λύσουμε απορίες και να γίνεται εποικοδομητική συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά.

Η διεπιστημονικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και χαρακτηριστικό του προγραμματος, καθώς παρέχονται γνώσεις από σημαντικές ειδικότητες, πέραν των διαιτολόγων !!!

ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
Διαιτολόγος - Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Εξαιρετικό Πρόγραμμα

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν πολύ καλά οραγωμένο.Στην σχολή δεν είχαμε επεκταθεί τοσο και εδώ μου δώθηκε η ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Οι καθηγητές ήταν εξαιρετικοί και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία είχες.Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!

Χαλίνα Καραμάτσκου
Διαιτολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ειδίκευσης στην παιδιατρικη διατροφη!!!

Η παρουσια των διατροφικών διαταραχών και της παχυσαρκιας στα παιδια αυξάνεται συνεχως! … Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε όλους αλλά κυρίως στους διαιτολόγους να ειδικευτουν πανω στην παιδιατρικη διατροφή και να έχουν απαραίτητες γνώσεις για να ενισχύσουν όσο το δυνατόν περισσοτερο τα σύγχρονα διατροφικά προβληματα των παιδιων. Ο τρόπος διεξαγωγής του ειναι ευχάριστος και ευκολος ειδικά μέσω της παρακολουθησης μέσω διαδικτύου! Είμαι πολυ ικανοποιημενη από την παρουσιαση όλων των θεμάτων και από όλους τους εκπαιδευτές του ΕΛ.Δ.Ε. Για μένα είναι ένα απόλυτα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ειδίκευσης, το οποίο πανω απο ολα βασίζεται στα τελευταία δεδομένα της επιστήμης και εστιάζεται στις ανάγκες της χώρας μας. Είμαι πολυ χαρουμενη για την συμμετοχή μου στο προγραμμα και θα το συστηνα ανεπιφύλακτα!!!

Ελένη Καλογήρου
Διαιτολόγος- Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα!!

Αποφάσισα να παρακολουθήσω το πρόγραμμα Master nutritionist in pediatric nutrition της ΕΛΔΕ καθώς στην εποχή που ζούμε το πρόβλημα των παχύσαρκων παιδιών όλο και αυξάνεται. Η συνεχής εκπαίδευση για τους Διατροφολόγους είναι αναγκαία και το πρόγραμμα της ΕΛΔΕ με τους τέλεια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς αποτελεί την ιδανική επιλογή. Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση το καθιστά ακόμη πιο εύκολο, καθώς δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Τα μαθήματα είναι άκρως επεξηγηματικά και δεν αφήνουν περιθώριο για απορίες. Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα!!! Συγχαρητήρια…

Μαργαρίτα Μπουλούμπαση
Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Κάτι παραπάνω απο ένα Master

A375BCB7 CEF1 4B9D 9123 3C8ED45E0571

Πάντα στο κομμάτι της διαιτολογίας διατροφολογίας με «τραβάνε» δύο ειδικεύσεις , το κλινικό κομμάτι και το κομμάτι της παιδοδιατροφολογιας. Ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκία αποτελεί ένα επιδημικό και εξελισσόμενο πρόβλημα όχι μόνο για την Ελλάδα την πατρίδα της Μεσογειακής διατροφής αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο με μεγάλες διαστάσεις. Επίσης ευθύνεται σημαντικά για την εκδήλωση τόσο των μεταβολικών όσο και άλλων επιπλοκών όχι μόνο στην παιδική ηλικία αλλά έχει και σοβαρές επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή.
Στάθηκα πολύ τυχερή στο πρώτο κομμάτι και πάντα αναζητούσα να εμπλακώ και στο δεύτερο. Δεν φαντάζεστε την χαρά μου λοιπόν όταν έμαθα για το « Master Nutritionist in Pediatric Nutrition». Δεν χρειάστηκα δεύτερη σκέψη για να δηλώσω συμμετοχή. Νιώθω πως ένα ακόμα όνειρο υλοποιείται.
Τώρα για το ίδιο το Master τι να πρώτο πω! τόσο σαν διαδικασία τηλεκπαίδευσης όσο και οι διδάσκοντες εξειδικευμένοι αλλά και με εμπειρία καθηγητές δεν στερούνται σε τίποτα από ένα σύγχρονο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πανεπιστήμιο. Όλοι οι διδάσκοντες προσφέρουν σε μας γνώσεις και μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για την καλύτερη δυνατή λύση στα περιστατικά μας που θα αφορούν την παιδική παχυσαρκία . Προσφέρουν τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες για όλα τα σύγχρονα δεδομένα ελληνικά και μη, που θα φανούν χρήσιμα για την καλύτερη αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών στην παιδική παχυσαρκία αλλά και την οργάνωση μιας νέας παιδοδιατροφολογικής μονάδας. Το όνειρο μου να ανοίξω μια τέτοια εξειδικευμένη μονάδα θα γίνει ελπίζω πραγματικότητα χάρη σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και άρτια καταρτισμένο πρόγραμμα.
Σας ευχαριστώ γιαυτή την ευκαιρία

Καρολίνα Ευαγγελία Καπόγλου
Κλ. Διαιτολόγος Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Συγχαρητήρια στον κ.Γρηγοράκη και την ομάδα του

109799209 10221708163644910 2989136989848421198 o

Η σχολή Master Nutritionist in Pediatric Nutrition τόσο σαν διαδικασία τηλεκπαίδευσης όσο και οι διδάσκοντες καθηγητές δεν στερεί από τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου πανεπιστήμιου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εξειδικευμένοι και έμπειροι Επιστήμονες προσφέρουν σε διαιτολόγους γνώσεις και μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη δυνατή λύση στα περιστατικά που αφορούν την παιδική παχυσαρκία .
Ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκία αποτελεί ήδη ένα επιδημικό, εξελισσόμενο πρόβλημα για την Ελλάδα με μεγάλες διαστάσεις να ευθύνεται σημαντικά για την εκδήλωση μεταβολικών και άλλων επιπλοκών στην παιδική ηλικία.
Στην μετά covid εποχή θα απασχολήσει όλο και περισσότερους επαγγελματίες υγείας. Είμαι ενθουσιασμένη που συμμετείχα σε αυτό το πρόγραμμα. Απέκτησα τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες για τα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα για την επίτευξη νέων στόχων όπως την καλύτερη αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών στην παιδική παχυσαρκία αλλά και την οργάνωση μιας νέας παιδοδιατροφολογικής μονάδας.

Ιωάννα Βασιλακοπούλου
Διαιτολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Επιμόρφωση με Ουσία και αγάπη για το παιδί.

Η απόφαση μου, στο να παρακολουθήσω το πρόγραμμα, πάρθηκε από την αγάπη μου για τα παιδιά, την υγεία τους και την κατανόηση – βοήθεια, του γονέα, να καταλάβει, τι είναι ή παιδική διατροφή, την σπουδαιότητα της, τον ρόλο που παίζει, στην ανάπτυξη και στην υγειά του παιδιού του. Η υποστήριξη, του προγράμματος από την ΕΛΔΕ, αλλά και το σύνολο των διδασκόντων – καθηγητών, ήταν άλλος ένας λόγος, που με βοήθησε στην απόφαση, να προχωρήσω στην συμμέτοχη μου, στο πρόγραμμα, και πραγματικά δεν διαψεύστηκα. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση, το επίπεδο των γνώσεων και των πληροφοριών, ο τρόπος παράδοσης, καθώς και η στήριξη και υποστήριξη των διδασκόντων, είναι εφάμιλλη, σπουδών ανωτέρου επιπέδου πανεπιστήμιου. Η μέχρι τώρα πληροφορίες και μαθήματα, παρόλη την 30 άχρονη εμπειρία μου, στο χώρο, της υγείας και την 15 στην διατροφή, μπορω να πω ότι, μου έδωσε, νέα ώθηση, νέα κίνητρα και μου εμπλούτισε το γνωστικό αντικείμενο, απέναντι στον μέλλον της ζωής, που είναι η υγεία των παιδιών μας. Σίγουρα θα είναι ένας σημαντικός τίτλος, στο βιογραφικό μου, αλλά κυρίως, ένας τίτλος στο βιογραφικό γνώσεων και βοήθειας, στα παιδιά μας, για να αποφύγουν, την μάστιγα του αιώνα που λέγεται παιδική παχυσαρκία.
Σας Ευχαριστώ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
Φυσιοθεραπευτής - Διατροφολόγος
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

Εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα επιμόρφωσης

lorentzoy aggelina

Το Master Nutritionist in Pediatric Nutrition, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα επιμόρφωσης που καλύπτει πλήρως αρκετές θεματικές ενότητες γύρω από την παιδική διατροφή. Μαθαίνεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις ξανακούσει όπως για τον επιπολασμό της παχυσαρκίας. Βοηθάει πάρα πολύ τον σπουδαστή το γεγονός ότι είναι με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και δεν έχει την κλασσική μορφή με απουσίες που σε δεσμεύει χρονικά.

Επίσης, παρόλο που είναι e-learning, ο κάθε ομιλητής ξεχωριστά καταφέρνει να κινήσει το ενδιαφέρον και να κάνει το μάθημα διαδραστικό και ευχάριστο.

Τέλος, το γεγονός ότι δίνεται πιστοποίηση από έγκυρο φορέα την ΕΛΔΕ , για Master Nutritionist in Pediatric Nutrition, και δεδομένου ότι η ζήτηση για διατροφολόγους με επιμόρφωση πάνω στην παιδική διατροφή όλο και μεγαλώνει, με ικανοποιεί ιδιαίτερα που θα βάλω στο βιογραφικό μου τον τίτλο αυτό και θα έχω και τις συγκεκριμένες γνώσεις.

ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ
MASTER NUTRITIONIST IN PEDIATRIC NUTRITION, ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES
ELEARNING ELDE STUDIES PEDIATRIC NUTRITION 2510 BLENDED ELDE STUDIES PEDIATRIC NUTRITION 2510 pinakas didaktrwn pediatric nutrition plus 251021

*Μπορείτε να πραγματοποιήστε άμεσα εγγραφή στα Εκπαιδευτικά Προγράμματα PLUS (έως 25/10/2021) και να επωφεληθείτε από το διπλό πλεονέκτημα: Έκπτωση 10% επί της αρχικής τιμής και επιπλέον ταυτόχρονη παρακολούθηση του διαδικτυακού εκπαιδευτικού προγράμματος «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας» και απονομή πιστοποιητικού επιμόρφωσης (4 μονάδες ECVET) από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

**Απο αυτό το ποσό τα 450€ αφορούν την εγγραφή στο ΕΚΠΑ. Θα ενημερωθείτε μέσω email για τη διαδικασία!

ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΛΔΕ STUDIES

Επικοινωνήστε μαζί μας στο [email protected] ή στο 2102520977 για οποιαδήποτε ενημέρωση ή πληροφορία σχετικά με τα δίδακτρα!

pinakas didaktrwn pediatric nutrition plus 2021 e1633090438913 ΔΙΔΑΚΤΡΩΝ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 1 16 ΟΚΤ
pdf iconΠατήστε για να δείτε τον ΟΔΗΓΟ ΣΠΟΥΔΩΝ.

MNPN elde studies odigos spoudwn

  ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ: "Παιδιατρική Διατροφή" (3ος Κύκλος)

  Επιλογή προγράμματος:

  Ονοματεπώνυμο*

  Επαγγελματική ιδιότητα*

  Είστε Απόφοιτος:
  ΑΕΙΑΤΕΙΙΕΚΚΟΛΛΕΓΙΟ


  Ημερομηνία Γέννησης*

  Τηλέφωνο*

  Email*

  Πώς μάθατε για το πρόγραμμα “Παιδιατρική Διατροφή”;
  NewsletterFacebookInstagramΑναζήτηση GoogleΣύστασηelde.grlogodiatrofis.grSMSΆλλο

  Σχόλια

  Εκπτωτικός Κωδικός


  TESTIMONIALS

  Δίνει τα “εργαλεία” που χρειάζεται ο επαγγελματίας

  Βοήθησε, σε μεγάλο βαθμό να οργανωθούν, να επικαιροποιηθούν και να εξελιχθούν οι γνώσεις μας πάνω σε ένα εξαιρετικά σημαντικό θέμα, όπως είναι η Παιδική Διατροφή.

  Δίνει τα “εργαλεία” που χρειάζεται ο επαγγελματίας για να τον βοηθήσει ουσιαστικά να αξιοποιήσει την γνώση του και να ανταπεξέλθει με επιτυχία στους στόχους και την ικανοποίηση των εξεταζόμενων.

  ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΧΑΤΖΗΡΗ
  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

  Πολύ αξιόλογο εκπαιδευτικό πρόγραμμα!

  Συνολικά το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν πολύ αξιόλογο, με ποικίλη θεματολογία…

  ΑΝΝΑ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗ
  ΙΑΤΡΟΣ

  Το πρόγραμμα στάθηκε αντάξιο των προσδοκιών μου!!

  Σας ευχαριστούμε για τα πολύτιμα εφοδια που μας προσφέρατε ώστε να γίνουμε καλύτεροι επαγγελματίες υγείας!!!!

  ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΠΑΝΟΥ
  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

  Μας δίνει τη δυνατότητα να ονειρευτούμε ξανά το κάτι διαφορετικό στη δουλειά μας!

  Όλες οι θεματικές ενότητες είναι πολύ προσεγμένες ,με ουσιαστική και εκτενή λεπτομέρεια.

  Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς τον κ.Γρηγοράκη γιατί με αυτό το εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα μας ανοίγει νέους ορίζοντες και μας δίνει τη δυνατότητα να ονειρευτούμε ξανά το κάτι διαφορετικό στη δουλειά μας!

  ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΤΖΩΡΤΖΑΚΗ
  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

  Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας!

  Ήταν μια όμορφη περίοδος. Εμπλουτίσαμε τις γνώσεις μας πάνω στο ευαίσθητο κομμάτι της παιδικής διατροφής και ψυχής.

  ΕΙΡΗΝΗ ΤΣΟΚΑΤΑΡΙΔΟΥ
  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

  Το πρόγραμμα ανταποκρίνεται απόλυτα στον στόχο του!

  Παρέχει πρακτικά εργαλεία για την διευκόλυνση της κατανόησης αλλά και της πρακτικής σε πραγματικά περιστατικά. Οι εκπαιδευτές άρτια εκπαιδευμένοι και πολύ μεταδοτικό!

  ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ
  Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Πολύ καλό πρόγραμμα!

  Οι γνώσεις που πήρα βοηθάνε ιδιαίτερα τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο.

  ΙΟΥΛΙΑ ΡΟΔΑΚΗ
  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

  Συνέβαλε στον εμπλουτισμό των γνώσεών μου και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

  Η παρακολούθηση του Εκπαιδευτικού Προγράμματος συνέβαλε στον εμπλουτισμό των γνώσεών μου και στην ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων.

  Οι ερωτήσεις κατανόησης – αυτοαξιολόγησης των επιμέρους Θεματικών Ενοτήτων συνέβαλαν στην ουσιαστική κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ,παρολο που ηταν αρκετά υψηλος ο βαθμός δυσκολίας τους.

  Το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό (βιντεοπαρουσίαση, συνοδευτικές σημειώσεις, εργαστηριακές ασκήσεις κλπ.) συνέβαλε στην ουσιαστική κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

  Η διδακτέα ύλη του Εκπαιδευτικού Προγράμματος ήταν πλήρης, καλά οργανωμένη και κατανοητή.

  Η ύλη που καλύφθηκε ανταποκρινόταν στους στόχους του Εκπαιδευτικού Προγράμματος.

  Τα webinars που πραγματοποιήθηκαν μέσω Zoom βοήθησαν στον εμπλουτισμό των γνώσεων μου.

  Εμεινα 100% ικανοποιημένη συνολικά από την επιμόρφωσή στο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα Μ.Ν.P.Ν.

  ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΣΤΑΜΟΥ
  ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

  Το MNPN ήταν αρκετά ολοκληρωμένο!

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα θεωρώ ήταν αρκετά ολοκληρωμένο! έμεινα ευχαριστημένη απλά θα ήθελα ίσως περισσότερο πράξη από θεωρία.

  ΙΩΑΝΝΑ ΚΟΥΡΟΥΓΚΙΑΟΥΡΗ
  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

  Ευχαριστούμε για τις γνώσεις

  Γενικά η εντύπωση μου είναι πολύ θετική

  το μόνο που θα ήθελα παραπάνω θα ήταν η εστίαση στη διατροφή κατά τον 1ο χρόνο του παιδιού επειδή υπάρχει μεγάλη ανησυχία των γονέων και μεγάλη παραπληροφόρηση από τους παιδιάτρους.

  Ευχαριστούμε για τις γνώσεις

  ΖΩΗ ΣΑΜΑΡΑ
  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

  Άρτια καταρτισμένοι επιστήμονες οι εκπαιδευτές!

  Ήταν πολύ εποικοδομητικό και ενδιαφέρον πρόγραμμα.

  ΑΝΤΩΝΙΑ ΤΣΑΚΑΝΙΚΑ
  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

  Το συνιστώ ανεπιφύλακτα !!!!

  Έμεινα πάρα πολύ ευχαριστημένη από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα MNPN!

  Είναι ένα κατάλληλα διαμορφωμένο με υψηλές προδιαγραφές πρόγραμμα, δομημένο έτσι ώστε να καλυφθεί ένα ευρύ φάσμα της παιδικής διατροφής.

  Το περιεχόμενο του ξεκινά από τις βασικές γνώσεις που απαιτείται να έχει κάποιος επαγγελματίας υγείας και κορυφώνεται με τα πιο προσφάτως τεκμηριωμένα επιστημονικά δεδομένα που διατίθενται στην βιβλιογραφία.

  Δεδομένης της εξάπλωσης της που μαστίζει όλο και περισσότερο τη χώρα μας, η παιδική παχυσαρκία χρειάζεται πλέον ειδική εκπαίδευση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση αλλά και για τον περιορισμό της. Το πρόγραμμα αυτό είναι το καταλληλότερο όπλο για την εξάλειψη αυτής της νόσου.

  Ευχαριστώ πολύ την ομάδα ΕΛ.Δ.Ε για όλη την προετοιμασία και τον κόπο που κατέβαλαν προκειμένου να μου μεταφέρουν αυτές τις πολύτιμες και απαραίτητες πληροφορίες.

  Χαίρομαι ιδιαίτερα που συμμετείχα σε αυτή την εκμάθηση καθώς είναι ένα εξαιρετικό εφόδιο για το βιογραφικό αλλά κυρίως για την ενίσχυση γνώσεων!

  Το συνιστώ ανεπιφύλακτα !!!!

  Κάτια Κατσιβαρδά
  Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσε τις γνώσεις μου στην παιδιατρική διατροφή

  Παρακολούθησα το πρόγραμμα επιμόρφωσης ”Master Nutritionist in Pediatric Nutrition” εξ’ αποστάσεως.

  Οι ενότητες ήταν πολύ επεξηγηματικές και τα τεστ κατανόησης-αξιολόγησης κάθε μαθήματος βοήθησαν στην καλύτερη κατανόηση της ύλης.

  Καλύπτει πλήρως αρκετές θεματικές ενότητες από την βρεφική έως και την παιδική – εφηβική ηλικία.

  Οι καθηγητές ήταν πάντα πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία μας.

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ενίσχυσε τις γνώσεις μου στην παιδιατρική διατροφή, ώστε να μπορώ να διαχειρίζομαι περιστατικά με παιδιά.

  Λεμονιά Γαλανού
  Διαιτολόγος

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ!

  Εξαιρετική προσπάθεια από όλη την Ομάδα!

  ΣΥΓΧΑΡΗΤΗΡΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ! Ανυπομονώ για επόμενα Προγράμματα Επιμόρφωσης.

  Αθηνά Ρούντου
  Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Πήρα γνώσεις τις οποίες δεν διδάχθηκα ενδελεχώς στο τμήμα που φοίτησα

  Η μετάδοση γνώσεων από τους ειδικούς και ο τρόπος διαχείρισης της θεματολογίας που επιλέχθηκε να διδαχθούμε είναι γνώσεις τις οποίες δεν διδάχθηκα ενδελεχώς στο τμήμα που φοίτησα, επομένως το συγκεκριμένο επιμορφωτικό πρόγραμμα με έμαθε πως να διαχειριστώ ακόμα καλύτερα κρίσιμες καταστάσεις παιδιών που χρήζουν άμεσης διατροφικής υποστήριξης.!

  Κωνσταντίνα Κωνσταντίνου
  Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Συνέβαλε ουσιαστικά στη βελτίωση των δεξιοτήτων μου αναφορικά με την παιδιατρική διατροφή

  Πρόκειται για ένα άρτια δομημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα το οποίο συνέβαλε ουσιαστικά στον εμπλουτισμό των γνώσεών μου και στη βελτίωση των δεξιοτήτων μου αναφορικά με την παιδιατρική διατροφή.

  Άννα Ηλιοπούλου
  Ιατρός

  Καλύπτει το φάσμα της Παιδιατρικής Διατροφής τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο

  Πλήρως κατανοητό, αξιόλογες και ενδιαφέρουσες ενότητες που καλύπτουν όλο το φάσμα όσον αφορά την παιδιατρική διατροφή τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

  Ελένη Ηλιάκη
  Κλινικός Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Αξιόλογο και αντάξιο των προσδοκιών μου!

  Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ήταν αξιόλογο και αντάξιο των προσδοκιών μου!

  Ίσως χρειαζόντουσαν λίγα webinars παραπάνω…

  Όλοι οι εκπαιδευτές ήταν πολύ καλοί στο να μας μεταδώσουν την εμπειρία και τις γνώσεις τους.
  (”Έλαμψε” λίγο περισσότερο η κυρία Αγουρίδου)

  Μαρία Καρβουνάρη
  Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Ένα καλά οργανωμένο Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή

  Το πρόγραμμα παιδιατρικής διατροφής είναι ένα καλά οργανωμένο πρόγραμμα.

  Η πλατφόρμα παρακολούθησης φιλική προς τον χρήστη, λειτουργική και πολύ καλά δομημένη.

  Όποτε χρειάστηκα υποστήριξη, είτε από το τεχνικό τμήμα, είτε από την γραμματεία του τμήματος, η ανταπόκριση ήταν άμεση και αποτελεσματική. Το υποστηρικτικό προσωπικό του τμήματος με το οποίο ήρθα σε επαφή ευγενικό και πρόθυμο.

  Η ύλη του προγράμματος καλά οργανωμένη, καλά δομημένη, ευπαρουσίαστη και ευανάγνωστη.

  Θεωρώ ότι το πρόγραμμα ανταποκρίνεται εξαιρετικά στις ανάγκες των νέων επαγγελματιών που χρειάζονται μια επιπλέον κατάρτιση για την αντιμετώπιση των παιδιατρικών περιστατικών. Περιγράφει και αναλύει τις βασικές αρχές και τα βασικά πεδία ενδιαφέροντος ενός παιδοδιατροφολόγου.

  Χριστίνα Κακαβελάκη
  Διαιτολόγος

  Το πρόγραμμα παρείχε πολύ σημαντικά εργαλεία για τον ειδικό!

  Το πρόγραμμα παρείχε πολύ σημαντικά εργαλεία για τον ειδικό, καλύπτει ένα πολύ μεγάλο φάσμα της παιδικής διατροφής από ψυχολογία μέχρι και παθολογία.

  Τα βιντεακια και οι διαδικτυακές συζητήσεις με τους ειδικούς αλλά και μεταξύ μας έδωσαν πολύ μεγάλη δυνατότητα στο να κατανοήσουμε καλύτερα την ύλη όπως και να λύσουμε απορίες και να γίνεται εποικοδομητική συζήτηση πάνω στα θέματα αυτά.

  Η διεπιστημονικότητα είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο και χαρακτηριστικό του προγραμματος, καθώς παρέχονται γνώσεις από σημαντικές ειδικότητες, πέραν των διαιτολόγων !!!

  ΦΙΛΗΜΟΝΑΣ ΚΟΥΡΗΣ
  Διαιτολόγος - Διατροφολόγος

  Εξαιρετικό Πρόγραμμα

  Το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν πολύ καλά οραγωμένο.Στην σχολή δεν είχαμε επεκταθεί τοσο και εδώ μου δώθηκε η ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Οι καθηγητές ήταν εξαιρετικοί και πρόθυμοι να λύσουν οποιαδήποτε απορία είχες.Το συνιστώ ανεπιφύλακτα!!!

  Χαλίνα Καραμάτσκου
  Διαιτολόγος

  Ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ειδίκευσης στην παιδιατρικη διατροφη!!!

  Η παρουσια των διατροφικών διαταραχών και της παχυσαρκιας στα παιδια αυξάνεται συνεχως! … Το συγκεκριμένο πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα σε όλους αλλά κυρίως στους διαιτολόγους να ειδικευτουν πανω στην παιδιατρικη διατροφή και να έχουν απαραίτητες γνώσεις για να ενισχύσουν όσο το δυνατόν περισσοτερο τα σύγχρονα διατροφικά προβληματα των παιδιων. Ο τρόπος διεξαγωγής του ειναι ευχάριστος και ευκολος ειδικά μέσω της παρακολουθησης μέσω διαδικτύου! Είμαι πολυ ικανοποιημενη από την παρουσιαση όλων των θεμάτων και από όλους τους εκπαιδευτές του ΕΛ.Δ.Ε. Για μένα είναι ένα απόλυτα ολοκληρωμένο πρόγραμμα ειδίκευσης, το οποίο πανω απο ολα βασίζεται στα τελευταία δεδομένα της επιστήμης και εστιάζεται στις ανάγκες της χώρας μας. Είμαι πολυ χαρουμενη για την συμμετοχή μου στο προγραμμα και θα το συστηνα ανεπιφύλακτα!!!

  Ελένη Καλογήρου
  Διαιτολόγος- Διατροφολόγος

  Εξαιρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα!!

  Αποφάσισα να παρακολουθήσω το πρόγραμμα Master nutritionist in pediatric nutrition της ΕΛΔΕ καθώς στην εποχή που ζούμε το πρόβλημα των παχύσαρκων παιδιών όλο και αυξάνεται. Η συνεχής εκπαίδευση για τους Διατροφολόγους είναι αναγκαία και το πρόγραμμα της ΕΛΔΕ με τους τέλεια καταρτισμένους εκπαιδευτικούς αποτελεί την ιδανική επιλογή. Η εξ αποστάσεως παρακολούθηση το καθιστά ακόμη πιο εύκολο, καθώς δεν υπάρχει καμία δέσμευση. Τα μαθήματα είναι άκρως επεξηγηματικά και δεν αφήνουν περιθώριο για απορίες. Θα το συνιστούσα ανεπιφύλακτα!!! Συγχαρητήρια…

  Μαργαρίτα Μπουλούμπαση
  Διατροφολόγος

  Κάτι παραπάνω απο ένα Master

  Πάντα στο κομμάτι της διαιτολογίας διατροφολογίας με «τραβάνε» δύο ειδικεύσεις , το κλινικό κομμάτι και το κομμάτι της παιδοδιατροφολογιας. Ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκία αποτελεί ένα επιδημικό και εξελισσόμενο πρόβλημα όχι μόνο για την Ελλάδα την πατρίδα της Μεσογειακής διατροφής αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο με μεγάλες διαστάσεις. Επίσης ευθύνεται σημαντικά για την εκδήλωση τόσο των μεταβολικών όσο και άλλων επιπλοκών όχι μόνο στην παιδική ηλικία αλλά έχει και σοβαρές επιπτώσεις στην ενήλικη ζωή.
  Στάθηκα πολύ τυχερή στο πρώτο κομμάτι και πάντα αναζητούσα να εμπλακώ και στο δεύτερο. Δεν φαντάζεστε την χαρά μου λοιπόν όταν έμαθα για το « Master Nutritionist in Pediatric Nutrition». Δεν χρειάστηκα δεύτερη σκέψη για να δηλώσω συμμετοχή. Νιώθω πως ένα ακόμα όνειρο υλοποιείται.
  Τώρα για το ίδιο το Master τι να πρώτο πω! τόσο σαν διαδικασία τηλεκπαίδευσης όσο και οι διδάσκοντες εξειδικευμένοι αλλά και με εμπειρία καθηγητές δεν στερούνται σε τίποτα από ένα σύγχρονο εξ αποστάσεως εκπαίδευσης πανεπιστήμιο. Όλοι οι διδάσκοντες προσφέρουν σε μας γνώσεις και μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για την καλύτερη δυνατή λύση στα περιστατικά μας που θα αφορούν την παιδική παχυσαρκία . Προσφέρουν τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες για όλα τα σύγχρονα δεδομένα ελληνικά και μη, που θα φανούν χρήσιμα για την καλύτερη αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών στην παιδική παχυσαρκία αλλά και την οργάνωση μιας νέας παιδοδιατροφολογικής μονάδας. Το όνειρο μου να ανοίξω μια τέτοια εξειδικευμένη μονάδα θα γίνει ελπίζω πραγματικότητα χάρη σε αυτό το πολύ ενδιαφέρον και άρτια καταρτισμένο πρόγραμμα.
  Σας ευχαριστώ γιαυτή την ευκαιρία

  A375BCB7 CEF1 4B9D 9123 3C8ED45E0571
  Καρολίνα Ευαγγελία Καπόγλου
  Κλ. Διαιτολόγος Διατροφολόγος

  Συγχαρητήρια στον κ.Γρηγοράκη και την ομάδα του

  Η σχολή Master Nutritionist in Pediatric Nutrition τόσο σαν διαδικασία τηλεκπαίδευσης όσο και οι διδάσκοντες καθηγητές δεν στερεί από τις προδιαγραφές ενός σύγχρονου πανεπιστήμιου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Εξειδικευμένοι και έμπειροι Επιστήμονες προσφέρουν σε διαιτολόγους γνώσεις και μια σειρά από στρατηγικές και πρακτικές που χρησιμοποιούνται για την καλύτερη δυνατή λύση στα περιστατικά που αφορούν την παιδική παχυσαρκία .
  Ο επιπολασμός της παιδικής παχυσαρκία αποτελεί ήδη ένα επιδημικό, εξελισσόμενο πρόβλημα για την Ελλάδα με μεγάλες διαστάσεις να ευθύνεται σημαντικά για την εκδήλωση μεταβολικών και άλλων επιπλοκών στην παιδική ηλικία.
  Στην μετά covid εποχή θα απασχολήσει όλο και περισσότερους επαγγελματίες υγείας. Είμαι ενθουσιασμένη που συμμετείχα σε αυτό το πρόγραμμα. Απέκτησα τις καλύτερες διαθέσιμες πληροφορίες για τα σύγχρονα ελληνικά δεδομένα για την επίτευξη νέων στόχων όπως την καλύτερη αντιμετώπιση κλινικών περιστατικών στην παιδική παχυσαρκία αλλά και την οργάνωση μιας νέας παιδοδιατροφολογικής μονάδας.

  109799209 10221708163644910 2989136989848421198 o
  Ιωάννα Βασιλακοπούλου
  Διαιτολόγος

  Επιμόρφωση με Ουσία και αγάπη για το παιδί.

  Η απόφαση μου, στο να παρακολουθήσω το πρόγραμμα, πάρθηκε από την αγάπη μου για τα παιδιά, την υγεία τους και την κατανόηση – βοήθεια, του γονέα, να καταλάβει, τι είναι ή παιδική διατροφή, την σπουδαιότητα της, τον ρόλο που παίζει, στην ανάπτυξη και στην υγειά του παιδιού του. Η υποστήριξη, του προγράμματος από την ΕΛΔΕ, αλλά και το σύνολο των διδασκόντων – καθηγητών, ήταν άλλος ένας λόγος, που με βοήθησε στην απόφαση, να προχωρήσω στην συμμέτοχη μου, στο πρόγραμμα, και πραγματικά δεν διαψεύστηκα. Η ενημέρωση, η εκπαίδευση, το επίπεδο των γνώσεων και των πληροφοριών, ο τρόπος παράδοσης, καθώς και η στήριξη και υποστήριξη των διδασκόντων, είναι εφάμιλλη, σπουδών ανωτέρου επιπέδου πανεπιστήμιου. Η μέχρι τώρα πληροφορίες και μαθήματα, παρόλη την 30 άχρονη εμπειρία μου, στο χώρο, της υγείας και την 15 στην διατροφή, μπορω να πω ότι, μου έδωσε, νέα ώθηση, νέα κίνητρα και μου εμπλούτισε το γνωστικό αντικείμενο, απέναντι στον μέλλον της ζωής, που είναι η υγεία των παιδιών μας. Σίγουρα θα είναι ένας σημαντικός τίτλος, στο βιογραφικό μου, αλλά κυρίως, ένας τίτλος στο βιογραφικό γνώσεων και βοήθειας, στα παιδιά μας, για να αποφύγουν, την μάστιγα του αιώνα που λέγεται παιδική παχυσαρκία.
  Σας Ευχαριστώ.

  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑΣ
  Φυσιοθεραπευτής - Διατροφολόγος

  Εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα επιμόρφωσης

  Το Master Nutritionist in Pediatric Nutrition, είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον πρόγραμμα επιμόρφωσης που καλύπτει πλήρως αρκετές θεματικές ενότητες γύρω από την παιδική διατροφή. Μαθαίνεις πράγματα τα οποία δεν τα έχεις ξανακούσει όπως για τον επιπολασμό της παχυσαρκίας. Βοηθάει πάρα πολύ τον σπουδαστή το γεγονός ότι είναι με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση και δεν έχει την κλασσική μορφή με απουσίες που σε δεσμεύει χρονικά.

  Επίσης, παρόλο που είναι e-learning, ο κάθε ομιλητής ξεχωριστά καταφέρνει να κινήσει το ενδιαφέρον και να κάνει το μάθημα διαδραστικό και ευχάριστο.

  Τέλος, το γεγονός ότι δίνεται πιστοποίηση από έγκυρο φορέα την ΕΛΔΕ , για Master Nutritionist in Pediatric Nutrition, και δεδομένου ότι η ζήτηση για διατροφολόγους με επιμόρφωση πάνω στην παιδική διατροφή όλο και μεγαλώνει, με ικανοποιεί ιδιαίτερα που θα βάλω στο βιογραφικό μου τον τίτλο αυτό και θα έχω και τις συγκεκριμένες γνώσεις.

  lorentzoy aggelina
  ΛΟΡΕΝΤΖΟΥ ΑΓΓΕΛΙΝΑ
  ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΣ

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ

  ELEARNING ELDE STUDIES PEDIATRIC NUTRITION 2510
  BLENDED ELDE STUDIES PEDIATRIC NUTRITION 2510

  Εκπτωτική Πολιτική

  Τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα και Σεμινάρια της ΕΛ.Δ.Ε STUDIES, στο πλαίσιο του μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα της παροχής αυτοχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων επιμόρφωσης, εφαρμόζει ειδική εκπτωτική πολιτική για συγκεκριμένες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τους όρους χορήγησης εκπτώσεων και την εκπτωτική πολιτική δείτε εδώ.

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

  ΕΚΠΤΩΣΗ

  10% e-Learning

  10% Blended

  20% e-Learning

  20% Blended

  30% e-Learning

  30% Blended

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ

  1780€ 1600€

  2780€  2500€

  1780€ 1420€

  2780€  2220€

  1780€ 1245€

  2780€ 1945€

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΜΕ ΕΚΠΤΩΣΗ

  ΕΚΠΤΩΣΗ

  ΔΙΔΑΚΤΡΑ

  10% e-Learning

  1780€ 1600€

  10% Blended

  2780€ 2500€

  20% e-Learning

  1780€ 1420€

  20% Blended

  2780€ 2220€

  30% e-Learning

  1780€ 1245€

  30% Blended

  2780€ 1945€

  Κατηγορίες εκπαιδευόμενων που δικαιούνται έκπτωση στα δίδακτρα

  • Άνεργοι: Με την επίδειξη της κάρτας ανεργίας σε ισχύ
  • Πολυτεκνία – Τριτεκνία (πολύτεκνος ή μέλος πολύτεκνης οικογένειας)
  • Συγγενείς: Όσοι συμμετέχουν στον ίδιο κύκλο σπουδών δύο ή περισσοτέρων ατόμων που συνδέονται με πρώτου και δεύτερου βαθμού συγγένεια
  • Εφάπαξ πληρωμή: Όσοι επιλέγουν πληρωμή του συνολικού ποσού των διδάκτρων εφάπαξ
  • EARLY BIRD
  • Μέλος της Ελληνικής Διατροφολογικής Εταιρείας
  • ΑμεΑ
  • Ομάδες παρακολούθησης: Συμμετοχή τριών (3) ατόμων και άνω
  • Επανεγγραφή: Εκπαιδευόμενοι της Ε.Λ.ΔΕ. STUDIES που έχουν παρακολουθήσει κάποιο άλλο πρόγραμμα επιμόρφωσης
  • Πολλαπλά Προγράμματα Επιμόρφωσης: Ταυτόχρονη παρακολούθηση δύο (2) ή και παραπάνω προγραμμάτων του ίδιου κύκλου σπουδών (Η έκπτωση εφαρμόζεται και στα δύο προγράμματα)

  ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΕΑΣ

  Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕΔΙΒΙΜ) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

  logo kedivim ekpa

  ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ PLUS

  Στην περίπτωση κατά την οποία ο Εκπαιδευόμενος επιλέξει τη συγκεκριμένη δυνατότητα και πραγματοποιήσει την εγγραφή του στο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης “PLUS” εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, δικαιούται και την ταυτόχρονη συμμετοχή στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Στρατηγικές Πρόληψης & Διαχείρισης της Παιδικής Παχυσαρκίας», το οποίο οδηγεί σε απονομή πιστοποιητικού εξειδικευμένης επιμόρφωσης από το Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ. του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών) και συνοδεύεται από Europass συμπλήρωμα πιστοποιητικού όπου αναγράφονται οι τίτλοι και τα μαθησιακά αποτελέσματα των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του Εκπαιδευτικού Προγράμματος καθώς και οι βαθμοί ECVET, οι οποίοι αποτυπώνουν σε μετρήσιμη μορφή τα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλαδή τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που αποκτά ένας εκπαιδευόμενος από ένα πρόγραμμα. Στο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα αντιστοιχούν 4 μονάδες ECVET.

  Μπορείτε να πραγματοποιήστε άμεσα κράτηση της θέσης σας, για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα PLUS, μέχρι τις 30/09/2021 και να επωφεληθείτε από το διπλό πλεονέκτημα: Έκπτωση 20% επί της αρχικής τιμής και επιπλέον πιστοποιητικό επιμόρφωσης του ΕΚΠΑ (Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών).

  ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

  210 2520977

  [email protected]

  ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ (Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα) - ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES
  Pediatric Nutritionist elde studies

  Πρόγραμμα Επιμόρφωσης στην Παιδιατρική Διατροφή: “Master Nutritionist in Pediatric Nutrition”

  Course Provider: Organization

  Course Provider Name: ΕΛ.Δ.Ε. STUDIES

  Course Provider URL: https://www.elde.gr/studies/

  Editor's Rating:
  5